Vrozená syfilis celosvětově znovu na scéně II. KLINICKÝ OBRAZ


Congenital syphilis again on the scene worldwide. II. Clinical picture.

Inborn syphylis (syphilis connata, congenita) is an infectious disease arising in the developing fetus almost exclusively through transplacental transmission of the etiologic agent Treponema pallidum subsp. Pallidum from the diseased mother, i.e. from the maternal part of the placenta, into its fetal part proceeding in hematogenic dissemination. Much rarely the child is infected perinatally and exceptionally postnatally. This designation corresponds with present-day pieces of knowledge on the mode of infection of the human fetus.

The term syphilis connata is considered to be more appropriate than syphilis congenita, the latter giving a false impression of genetic transmission, but still being used in the great majority of the literature just as in other vertically transmitted infections. Symptoms of connate syphilis can be divided into prenatal (syphilis materno-foetalis) and neonatal, possibly postnatal.

Connate syphilis is a complicated infectious affection transmitted vertically, the resulting clinical picture depending on many aspects and their mutual combinations – particularly on the stage of the mother’s infection and stage of pregnancy.

Key words:
inborn syphilis – transplacental vertical transmission – clinical manifestation – early connate syphilis – late form


Autoři: S. Křemenová 1;  H. Zákoucká 2;  J. Křemen 3,4
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika FNKV přednosta Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. Šwbáwva 50, 0 Praha 1;  Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis Dermatovenerologická klinika VFN Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. U Nemocnice , 128 08 Praha 2;  Ústav biochemie a patobiochemie FNKV přednosta: Doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. Šrobárova 50, 0 3 Praha 3;  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK přednosta: Doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. U nemocnice 5, 128 00 Praha 4
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(5): 260-265
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Sdělení je přímým pokračováním článku Vrozená syfilis celosvětově znovu na scéně (I. Epidemiologie a diagnostika syfilis - zvláště u gravidních žen a dětí) a zabývá se klinickým obrazem a terapií vrozené příjice. Vrozená syfilis (syphilis connata, congenita) je infekční onemocnění vznikající u rozvíjejícího se lidského plodu téměř výhradně transplacentárním přenosem původce Treponema pallidum, subsp. pallidum (Tp.) z nemocné matky, tzn. z mateřské části placenty, do její fetální části, odkud dochází k hematogenní diseminaci. Daleko vzácněji se na dítě přenáší perinatálně a výjimečně postnatálně. Toto označení odpovídá dnešním poznatkům o způsobu infekce lidského plodu. Termín syphilis connata je považován za vhodnější než syphilis congenita, navozující dojem genetického přenosu, přesto je tento ve většině literatury stále užíván podobně jako u jiných vertikálně přenesených infekcí. Příznaky vrozené syfilis lze dělit na praenatální (syphilis materno-foetalis) a neonatální, případně postnatální. Syphilis connata je komplikované infekční onemocnění s vertikálním způsobem přenosu, jehož výsledný klinický obraz závisí na mnoha aspektech a jejich vzájemných kombinacích - zejména na stáří infekce matky a stupni těhotenství.

Klíčová slova:
vrozená syfilis, transplacentární vertikální přenos, klinické manifestace, časná vrozená syfilis, pozdní formy.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2006 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se