Očakávania poslucháčov LF od výkonu roly lekára


Expectations of medicine students from the physician’s role.

Doctor’s satisfaction with performance of his profession is a basic assumption for this profession successful execution itself. In current hectic period of time in the transformation of the health service prevails the orientation to organizational and economic problems and physician’s satisfaction is getting less important. For successful completing of nowadays and future changes it is necessary to know opinions, attitudes and expectations of medicine students, what do they expect from their roles as doctors of medicine and from performance of their profession. Results of the research mentioned above ensues the intensive reception of current problems in doctor’s profession and as well as the burn out syndrome risks. During the years of 2003 and 2004 we did a questionnaire study among the students of the 5th and 6th course at the Department of Medicine of Comenius University in Bratislava. The principle objective of this questionnaire was to find out the students’ opinion, attitudes and expectations from the job of medicine doctors and practicing of their professions. We are going to present results of the research which have been worked out by the methods of descriptive statistics as well as analysis of problems related to practicing a profession of medicine doctor (physician).

Key words:
Doctor’s (Physician’s) satisfaction, profession of a medicine doctor (physician), role of a medicine doctor (physician, stressing factors, burn out syndrome.


Autoři: J. Gajdošík 1;  D. Brukkerová 2;  A. Dukát 3
Působiště autorů: Doc. MUDr. Ján Gajdošík PhD., ambulancia všeobecného lekára, Nové Zámky 1;  PhDr. Darina Brukkerová, Slovenská zdravotnická univerzita 2;  Doc. MUDr. Andrej Dukát CSc, Lekárska fakulta UK Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(5): 286-289
Kategorie: Etické problémy v medicíně

Souhrn

Spokojnost' lekára s výkonom profesie je základným predpokladom pre jej úspěšné vykonáváme. V dnešnej hektickej době prevláda zameranie transformácie zdravotnictva skór na organizačné a ekonomické problémy, satisfakcia lekára sa dostává do úzadia. Pre úspěch dnešných i budúcich spoločenských zmien je nevyhnutnosťou spoznať názory, postoje a očakávania studentov LF od roly lekára a výkonu povolania. V r. 2003 a 2004 sme vykonali dotazníkovú štúdiu medzi študentmi 5. a 6. ročníka LF UK Bratislava. Predkládáme zistenia spracované metodami deskriptívnej statistiky a analýzu problémov spojených s výkonom lekárskej profesie. Z výsledkov prieskumu vyplývá intenzívně vnímanie aktuálnych problémov profesie lekára, rizik burn out syndromu.

Kľúčové slova:
satisfakcia lekára, profesia lekára, stresujúce faktory, burn out syndrom.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2006 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se