Současné možnosti diagnostiky a léčby tracheální stenózy


Diagnosis and therapy of tracheal stenosis

Background.
The problem of subglottic and tracheal stenosis is a problem that is amenable to various treatment modalities. Two treatment modalities prevail, endoscopic and external. The indication for each modality is not yet clearly defined.

Methods and Results.
A group of 98 patients suffering tracheal stenosis was studied in the period from January 1994 till December 2004. The stenting procedure was performed in 40 patients, tracheal resection with anastomosis in 20 cases and other endoscopic interventions in 38 patients. Over 10 years the authors introduced 36 Palmaz stents (max. in 4 patients 102 months), 12 Polyflex stents, 4 Wall stents and 1 Z stent. Other patients were treated with carbon dioxide laser and high pressure balon dilatation.

Conclusions.
Based on our long-term experience, open surgery in chronic benign tracheal stenosis is the treatment of choice. However, if contraindications to open surgery exist, whether local or general, endoscopy with stenting by using Palmaz or Polyflex stents, laser-assisted endoscopy or balon dilatation, can offer good palliative results.

Key words:
tracheal stenosis – tracheal stent – tracheal resection – laser – tracheal dilatation.


Autoři: M. Šteffl 1;  V. Válek 2
Působiště autorů: ORL odd. FN Brno Bohunice, primář MUDr. A. Trnka 1;  Radiodiagnostická klinika FN Brno Bohunice, přednosta prof. MUDr. Vl. Válek, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(8): 441-444
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východisko.
Benigní stenóza průdušnice je závažné onemocnění, se kterým se setkáváme stále častěji, mimo jiné je to v závislosti na rozvoji intenzivní medicíny. Jde především o stenózy po dlouhodobé tracheální intubaci a stenózy spojené s tracheostomií. Další nejčastější skupinou onemocnění jsou nádory průdušnice, které mohou být primární nebo sekundární, či maligní a benigní, celkově jsou poměrně vzácné a jejich incidence se výrazně nemění.

Metody a výsledky.
Autoři shrnují své zkušenosti s léčbou tracheálního zúžení a uvádějí přehled vyšetřovacích a léčebných možností tohoto onemocnění. Na souboru 98 pacientů léčených na ORL oddělení FN Brno Bohunice v období od začátku roku 1993 do konce roku 2004 prezentují příčiny zúžení, způsob jeho léčby a terapeutické výsledky. Ojedinělý je soubor 27 pacientů se zavedeným Palmaz stentem s maximem zavedení 102 měsíců u 4 pacientů bez zásadních komplikací. Kromě této léčby uvádějí zkušenosti s resekcí průdušnice s anastomózou „end to end“, laserovou technikou a rozšiřováním průdušnicového zúžení balonkovými dilatačními katétry.

Závěry.
Za metodu volby při léčbě benigní stenózy je považována jednoznačně resekce průdušnice s anastomózou „end to end“. V případech, kdy existuje trvalá, nebo dlouhodobá kontraindikace otevřené chirurgie, je možné použít některé z paliativních metod, jako je zavedení stentu, laser-asistovaná excize a balonková dilatace.

Klíčová slova:
tracheální stenóza – tracheální stent – tracheální resekce – laser – dilatace.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2005 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se