Mikrodialýza tukové tkáně a její využití v klinickém výzkumu a praxi


Microdialysis of adipose tissue and its application in clinical research and practice

Microdialysis is a minimally invasive technique allowing continuous monitoring of the composition of extracellular fluid and local changes of tissue metabolism in vivo (concentration of glucose, glycerol, lactate, pyruvate, glutamate, urea, catecholamines, aminoacids, etc.). The microdialysis unit is a biluminal probe which is perfused at a constant rate with microdialysis solution (perfusate). This solution is separated from interstitial space by a semipermeable membrane. Substances diffuse through the membrane in the direction of the concentration gradient. Therefore, the composition of the solution acquired (dialysate) reflects the composition of the extracellular fluid. It is important to note that numerous factors can affect the composition of dialysate such as: length of membrane, blood flow, perfusion rate. At present, microdialysis has not only experimental but also clinical applications in different groups of patients (patients with nutrition disorders, endocrine disease, critically ill patients, patients after transplantation and reconstruction surgery).

Key words:
microdialysis – interstitial fluid – local metabolism.


Autoři: J. Křemen 1;  K. Anderlová 1;  J. Bláha 2;  Š. Svačina 1;  M. Haluzík 1
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. 1;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta MUDr. M. Stříteský, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(8): 434-436
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

Souhrn

Mikrodialýza je minimálně invazivní technika umožňující kontinuální monitorování složení extracelulární tekutiny a sledování lokálních změn tkáňového metabolismu in vivo (koncentrace glukózy, glycerolu, laktátu, pyruvátu, glutamátu, urey, katecholaminů, aminokyselin atd.) v závislosti na expozici tkáně různým vlivům (zvýšená fyzická aktivita, aplikace látek stimulujících lipolýzu, tkáňová hypoxie apod.). Mikrodialyzační jednotkou je biluminální sonda, která je stálou rychlostí perfundována mikrodialyzačním roztokem – perfuzátem. Tento roztok je od intersticiálního prostoru oddělen semipermeabilní membránou, přes kterou látky prostupují ve směru koncentračního gradientu. Získaný dialyzát tak do značné míry odráží složení tkáňové extracelulární tekutiny. Při hodnocení složení dialyzátu je však nutné vzít v úvahu i vlivy, které mohou složení roztoku ovlivnit: např. délka membrány, prokrvení tkáně, rychlost perfuze. V současné době nalézá mikrodialýza kromě experimentálního i klinické uplatnění u různorodých skupin pacientů (pacienti s poruchami výživy, endokrinními poruchami, kriticky nemocní, pacienti po transplantačních a rekonstrukčních výkonech atd.).

Klíčová slova:
mikrodialýza – intersticiální tekutina – lokální metabolismus.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2005 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se