Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro upřesnění etiologie ascitu


Contribution of fine needle aspiration biopsy under control with ultrasound for a more precise determination of the etiology of ascites

The objective of the study is the assessment of the contribution of cytological investigation of ascites of obscure etiology to differentiate between benign and malignant etiology, and in the case of malignant ascites its contribution to a more detailed specification of its malignancy. Over the period 1986 through 2003 the authors performed, in 151 persons with a small amount of ascites, samplings of ascites by the method of targeted aspiration biopsy with a fine needle under control of ultrasound, for consequent cytological investigations and evaluation. Of that number, in 88 subjects in question was ascites in benign disease, in 63 subjects it was ascites in malignant disease. In basic cytological differentiation of malignancy there were 2 cases of false-positive findings and 7 cases were falsely negative. The sensitivity, specificity, and diagnostic precision in the basic differentiation of etiology of the ascites were high, namely 89%, 98%, and 94%, respectively. A lesser contribution of the method was in the specification of the type and primary localization of the malignant tumor connected with the ascites. A correct cytological conclusion was in 29 of 63 subjects, i.e. in 46% of cases (46% sensitivity). In conclusion, the authors state that cytological investigation in ascites of obscure etiology is one of the fundamental diagnostic procedures for differentiating between its benign and malignant etiology. To a lesser degree it can contribute even in closer specification of the type of malignant process and its primary localization.

Key words:
ascites – fine-needle aspiration biopsy (FNAB) – ultrasound.


Autoři: A. Martínek 1;  J. Dvořáčková 2;  P. Klvaňa 1;  J. Horáček 3;  V. Hrabovský 1
Působiště autorů: Interní klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava přednosta doc. MUDr. A. Martínek, CSc. 1;  CGB Laboratoř, Ostrava, vedoucí lékař MUDr. J. Dvořáčková 2;  Ústav patologické anatomie, Zdravotně-sociální fakulta, Ostravská univerzita, přednosta doc. MUDr. J. Horáček, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(8): 451-453
Kategorie: Diagnostika

Souhrn

Cílem práce je posouzení přínosu cytologického vyšetření ascitu nejasné etiologie k rozlišení mezi jeho benigní nebo maligní etiologií, v případě maligního ascitu dále jeho přínosu k bližšímu upřesnění zjištěné malignity. V období 1986–2003 autoři provedli u 151 osob s malým množstvím ascitu metodou cílené aspirační punkce tenkou jehlou pod kontrolou ultrazvuku diagnostický odběr ascitu k následnému cytologickému zpracování a zhodnocení. Z tohoto počtu osob se u 88 osob jednalo o ascites při nezhoubných onemocněních, u 63 osob o ascites při zhoubných onemocněních. Při základním cytologickém rozlišení dignity byl ve 2 případech nález falešně pozitivní a v 7 případech falešně negativní. Senzitivita, specificita a diagnostická přesnost při základním rozlišení etiologie ascitu byly vysoké, a to 89 %, 98 %, 94 %. Nižší přínos metodiky byl při upřesnění typu a primární lokalizace maligního nádoru provázeného ascitem. Správný cytologický závěr byl u 29 osob z 63, tzn. ve 46 % případů (senzitivita 46 %). V závěru autoři konstatují, že cytologické vyšetření ascitu nejasné etiologie je jedním ze základních diagnostických postupů k rozlišení mezi jeho benigní nebo maligní etiologií. V menší míře může přispět toto vyšetření i k bližšímu upřesnění typu maligního procesu a jeho primární lokalizace.

Klíčová slova:
ascites – aspirační cytologie tenkou jehlou (FNAB) – ultrazvuk.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2005 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se