Mykobakterióza rybjako zoonóza


Piscine mycobacteriosis - a zoonosis

Piscine mycobacteriosis is a chronic progressive disease spread worldwide. The prevalence ofmycobacteriosis in aquarium fish in the Czech Republic is high and the risk of infection forhumans is very real. The cause are atypical, rapidly as well as slow growingmycobacteria.Mostoften from infected fish there have been isolated Mycobacterium marinum, M. gordonae and M.fortuitum. In professional and scientific journals, domestic and abroad, there have beenpublished many cases of human infection, most frequently caused by M. marinum, evidentlyfrom fish. Likewise, other mycobacteria (M. fortuitum, M. chelonse,M. szulgai and M. ulcerans)may be the etiological agents of this zoonosis. Human infection comes from manipulation withfish and contact with aquarium water and aquarist aids including aquarium decorations. Entryof the infection into the organism is facilitated by skin injuries and by immune deficiency ofvarious etiology. Incubation ranges from tens of days to months. There is no age-dependentresistance to the disease. The clinical manifestation of infection are usually sporotrichoidgranulomas at the site of infection, i.s.most often on the fingers of the hand. The granulomatousinflammation can spread to deeper seated structures and cause tendosynovitis, arthritis andosteomyelitis.Immuno-compromised patients are usually affected with dermatitis and systemicinfections. The diagnostics of mycobacterioses in humans requires histopathological examinationof biopsies, long-term cultivation also at laboratory temperature, and the determination ofsensitivity to therapeutics. Combinations of antituberculotics and antibiotics are applied intherapy.

Key words:
mycobacteriosis - zoonosis - epidemiology - aquarists - fish tank granuloma.


Autoři: L. Novotný 1;  L. Mátlová 2;  I. Pavlík 2
Působiště autorů: Ústav patologické morfologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, děkan FVL prof. MVDr. M. Svoboda, CSc. 2Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ředitel doc. MVDr. M. Toman, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (5): 247-249
Kategorie: Články

Souhrn

Mykobakterióza ryb je chronické progresivní onemocnění s kosmopolitním rozšířením. Prevalencemykobakteriózy v chovech akvarijních ryb v České republice je vysoká a riziko infekcepro člověka je velmi reálné. Původcem jsou atypické rychle i pomalu rostoucí mykobakterie.Nejčastěji jsou z infikovaných ryb izolovány Mycobacterium marinum, Mycobacterium gordonaea Mycobaterium fortuitum. V odborných a vědeckých domácích a zahraničních časopisechbylo publikováno mnoho případů infekcí lidí, které byly nejčastěji způsobovány M. marinumevidentně pocházejícím z ryb. Rovněž další mykobakteria (M. fortuitum, Mycobacterium chelonae,Mycobacterium szulgai a Mycobacterium ulcerans) mohou být etiologickým agens tétozoonózy. K infekci lidí dochází při manipulaci s rybami a kontaktem s akvarijní vodou a akvaristickýmipomůckami včetně dekorací akvárií. Vstupu infektu do organismu napomáhají kožnítraumata a imunodeficity různé etiologie. Inkubační doba se pohybuje od desítek dnů poměsíce.Neexistuje věková rezistence k onemocnění. Klinickým projevem infekce bývají sporotrichoidnígranulomy v místě infekce, tedy nejčastěji na prstech horních končetin. Granulomatózní zánětse může rozšířit na hlouběji uložené struktury a způsobit tendosynovitidu, artritidu a osteomyelitidu.Imunokompromitovaní pacienti bývají postiženi diseminovanou dermatitidou a systémovýmiinfekcemi. Diagnostika mykobakteriózy u lidí vyžaduje histopatologické vyšetřeníbioptátu, dlouhodobou kultivaci také při laboratorní teplotě a stanovení citlivosti na léčiva.K terapii se používají kombinace antituberkulotik a antibiotik.

Klíčová slova:
mykobakterióza - zoonózy - epidemiologie - akvaristé - fish tank granuloma.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se