Moderní trendyv diagnostice syfilis


Modern trends in the diagnostics of syphilis

Syphilis is a serious generalized disease transmitted mainly through sexual intercourse (90%).Since 1990, in the Czech Republic there began a continual, almost exponential rise in itsincidence. Diagnostics of this disease is based on direct demonstration of the agent, Treponemapallidum subsp. pallidum, and on indirect tests for antibodies. In spite of the relatively broadspectrum namely of indirect tests, setting that diagnosis is often problematic, particularly incases of congenital syphilis, neurosyphilis and documentation of infectious risk - presence oftreponemas in the blood. All direct tests (available for routine practice) are based on subjectiveevaluation. Presently, there is taking place the development of new methods of demonstratingantibodies and the establishment ofmolecular diagnostics (PCR) in the objective demonstrationof treponemas. The article brings a review of tests being applied in routine practice pointingout the efficacy of new methods (ELISA, Western-blot, immuno-line) in correlation withstandardized PCR.

Key words:
syphilis - diagnostics - Treponema pallidum.


Autoři: M. Knappová 1;  J. Křemen 2;  J. Stříbrná 2;  E. Pavlík 3;  V. Kaštánková 4;  S. Křemenová 5;  H. Zákoucká 1;  Ž. Čontofalská 6;  O. Bobík
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis, Dermatovenerologická klinika VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Štork, CSc. 2Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Matouš, CSc. 3Ústav imunologie a mikrob 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (5): 263-271
Kategorie: Články

Souhrn

Syfilis je závažné celkové onemocnění přenášené převážně pohlavním stykem (90 %). Od roku1990 dochází v ČRk trvalémunárůstu incidence téměř exponenciálně. Diagnostika onemocněníje založena na přímém průkazu původce - Treponema pallidum subsp. pallidum a nepřímýchtestech pro detekci protilátek. Přes poměrně rozsáhlou škálu zejména nepřímých testů jestanovení diagnózy často problematické, zvláště v případech syfilis congenita, neurosyfilisa dokumentace infekčního rizika - přítomnosti treponem v krvi. Všechny přímé testy (dostupnépro rutinní praxi) jsou založeny na subjektivním hodnocení. V současné době dochází k rozvojinových metodik průkazu protilátek a uplatnění molekulární diagnostiky (PCR) při objektivnímprůkazu treponem. Článek přináší přehled testů používaných v rutinní praxi s důrazem naúčinnost nových metodik (ELISA, westernblot, imunoline assay) a korelaci standardizovanéPCR metodiky.

Klíčová slova:
syfilis - diagnostika - Treponema pallidum.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se