Maligní lymfom jako závažná komplikace celiakie diagnostikované v dorostovém věku


Malignant lymphoma, a serious complication of celiac disease diagnosed in adolescence

Celiac disease is probably the most frequent autoimmune disease, worldwide its incidencebeing estimated to be 1 in 200-300 of the population. In our country, this disease isextremely underdiagnosed. Besides afflicting the digestive tract, it is accompanied bya number of complications that often appear even after years of existence of the disease.The most deleterious complication is the increased occurrence of malignant tumors,foremost lymphomas.In a 14-year-old boy, two months after diagnosis of celiac disease, there has been founda non-Hodgkin lymphoma (NHL) of the intestine. Investigation of the whole family revealedceliac disease in his elder brother.Early diagnostics of celiac disease and administration of a consistent gluten-free diet canprevent the development of serious complications of this disease in the organs, as well as lowerthe risk of developing malignant tumors of the gastrointestinal tract.The gluten-free diet shouldbe observed by the patient life-long.

Key words:
celiac disease - non-Hodgkin lymphoma - adolescent - positron emission tomography.


Autoři: P. Kabíček 1,2;  E. Kabíčková 3;  P. Frühauf 1;  O. Bělohlávek 4;  E. Čumlivská 5;  R. Kodet 6
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. 2Subkatedra dorostového lékařství IPVZ, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, PhD. 3Klinika dětské onkologie 2. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. 4 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (5): 260-262

Souhrn

Celiakie je pravděpodobně nejčastějším autoimunitním onemocněním, celosvětově se předpokládájejí incidence 1:200-300 obyvatel. Toto onemocnění je u nás katastrofálně poddiagnostikováno.Vedle postižení trávicího ústrojí přináší mnoho komplikací, které se projeví často i poletech trvání choroby. Nejzávažnější komplikací je zvýšený výskyt maligních nádorů, předevšímlymfomů.U 14letého chlapce byl dva měsíce po stanovení diagnózy celiakie zjištěn nehodgkinský lymfom(NHL) střeva. Vyšetření celé rodiny potvrdilo celiakii i u jeho staršího bratra.Časnou diagnostikou celiakie a zavedením důsledné bezlepkové diety lze předejít rozvojizávažných orgánových komplikací tohoto onemocnění i snížit riziko vzniku maligních nádorůtrávicí trubice. Bezlepková dieta by měla být pro tyto jedince celoživotní.

Klíčová slova:
celiakie - nehodgkinský lymfom - adolescent - pozitronová emisní tomografie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se