Chirurgická léčbamorbidní obezity


Surgical treatment of morbid obesity

Obesity is the most frequent multifactorially determined metabolic disorder. According toWHOreports the increasing prevalence of obesity (Body Mass Index>30) has a rising trend not onlyin the industrialized countries but of late also in a number of developing countries. Second tosmoking, obesity represents another most frequent cause of death which can be prevented. Theprimary option in treating morbidly obese patients is a conservative approach under theguidance of an obesitologist. Morbidly obese patients (BMI>40) on failure of other therapeuticmethods and in relapses of overweight, are indicated for surgical treatment of obesity.Presently,there are applied in a standard fashion bariatric methods such as gastric bypass, biliopancreaticdiversion or its newer modification, duodeno-jejunal shunt. Further, there are interventionsperformed solely on the stomach of the vertical bandage type of gastric plastic surgery, or gastricbandageing.Gastric bandageings (GB) have been applied in the treatment of obesity with excellent resultsfor more than 20 years already. In the years 1993 through 2002, at the First Department ofSurgery, University General Hospital and the 1st Faculty of Medicine, Charles University inPrague, there have in all been carried out 657 surgical interventions for morbid obesity, i.e. in608 (93 %) obese patients non-adjustable gastric bandageing (NGB) and in 49 (7 %) adjustablebandageing (AGB). Two years after GB there was an average decrease in weight of -39.7 kg andan average reduction of BMI over the same period by -13.8 kg/m2.

Key words:
obesity - morbid obesity - surgical treatment - gastric bandageing - plastic surgery.


Autoři: M. Kasalický;  D. Michalský
Působiště autorů: I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (5): 273-278
Kategorie: Články

Souhrn

Obezita je nejčastější multifaktoriálně podmíněnou metabolickou chorobou. Podle zpráv SZOmá vzestup prevalence obezity (Body Mass Index - BMI>30) stoupající tendenci jak v rozvinutýchzemích, tak v poslední době i v řadě zemí rozvojových. Hned po kouření představuje obezitadruhou nejčastější příčinu úmrtí, které lze předcházet. Na prvním místě léčby morbidněobézních nemocných je konzervativní postup pod vedením obezitologa.Morbidní obézní pacienti(BMI>40) jsou při neúčinnosti jiných léčebnýchmetod a při relapsech nadhmotnosti indikovánik chirurgické léčbě obezity. V současnosti jsou standardně používány chirurgické bariatrickémetody, jako je gastrický bypass, biliopankreatická diverze či její novější modifikace duodenojejunálnízkrat. Dále pak výkony prováděné jen na žaludku typu vertikální bandážové gastroplastikynebo gastrické bandáže. Gastrické bandáže se při chirurgické léčbě obezity používajís výborným výsledkem více než 20 let. Na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK v Praze bylov letech 1993 až 2002 provedeno celkem 657 operací pro morbidní obezitu, kdy byla 608 (93 %)obézním pacientům provedena žaludeční bandáž neadjustabilní a 49 (7 %) obézním pacientůmbyla založena bandáž adjustabilní. U obézních pacientů byl pokles hmotnosti dva roky po GBv průměru o -39,7 kg a průměrný pokles BMI byl za stejné období o -13,8 kg/m2.

Klíčová slova:
obezita - morbidní obezita - chirurgická léčba - gastrická bandáž - plastickáchirurgie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se