Inkontinencia stolice u seniorov


Fecal incontinence in the elderly

The review article is devoted to the epidemiology, physiology, pathophysiology, causes, investigationsand therapy of fecal incontinence (FI) in the elderly. FI in geriatry is defined as theinvoluntary and uncontrolable passing of stool under socially unacceptable circumstances. Itsprevalence is not known exactly, it increases with age and the highest is observed in the elderlyliving in institutions where it occurs in 25% of cases. Age-linked changes as such do not causeFI.The authors also name physiology and pathophysiology in FI. Its causes in the elderly alwayshave many factors that are in play. Treatment depends on the cause, the functional status ofthe patient as well as on what is at hand. Important are common conservative procedures andbehavioral techniques (biofeedback) together with exercises of the pelvic muscles.

Key words:
fecal incontinence - elderly - anorectal physiology - rectoanal angle - diarrheaobstipation - biofeedback - pelvic muscle exercises - loperamid.


Autoři: I. Bartošovič 1;  Š. Krajčík 2
Působiště autorů: Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých, Skalica, a geriatrická ambulancia NsP, Skalica, riaditeľ MUDr. R. Kerekeš 2Katedra a klinika geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, rektor prof. MUDr. J. Štencl, CSc., a Národného ú 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (2): 96-100
Kategorie: Články

Souhrn

Prehľadný článok sa venuje epidemiológii, fyziológii, patofyziológii, príčinám, vyšetreniami terapii inkontinencie stolice (ďalej IS) u seniorov. IS v geriatrii definujeme ako vôľou nekontrolovateľnýa nezvládnuteľný únik stolice za sociálne neprijateľných okolností. Jej prevalencianie je presne známa, rastie s vekom a najvyššia je u starých ľudí žijúcich v inštitúciách, kde savyskytuje približne v 25 %. Vekové zmeny samy osebe nespôsobujú IS. Autori uvádzajú ajfyziológiu a patofyziológiu IS. Jej príčiny u starých ľudí sú vždy multifaktoriálne. Liečba závisíod príčiny, funkčného stavu seniora a aj od našich možností. Dôležité sú bežné konzervatívnepostupy a behaviorálne techniky (biofeedback), spojené s cvičením panvového svalstva.

Klíčová slova:
inkontinencia stolice - seniori - anorektálna fyziológia - rektoanálny úholhnačky - obstipácia - biofeedback - cvičenie panvového svalstva - loperamid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se