Kombinační léčba hypertenze


Combined therapy of hypertension

The tracking down, diagnostics and control of hypertension have improved in the CzechRepublic over the past 15 years. The target values of blood pressure below 140/90 mmHg,however, is still attained in only around 38 % of treated patients. The treatment of hypertensionhas to be complex. It begins with changes in lifestyle and when blood pressure fails to decreaseto normal, medicaments are administered. The choice and dosage of the drugs depends on theinitial blood pressure and accompanying risk factors and diseases.Monotherapy on the averagelowers diastolic blood pressure by 4-8 mmHg, and systolic blood pressure by 7-13 mmHg.Normalization is attained in about 50 % of those treated. Combined therapy is much moreeffective, it lowers diastolic blood pressure by 7-14 mmHg, and systolic blood pressure by 12-22mmHg, normalization being attained in 80 % of hypertonic patients. In view of its effectiveness,appropriate combined therapy allows to lower the doses of drugs as well as side-effects; inhigh-risk patients it lowers the risk of development and progress of cardiovascular diseases. Itis proper to consult cases of hypertension resistant to therapy with a specialist in treatment ofhigh blood pressure.

Key words:
hypertension - monotherapy - combined therapy.


Autoři: I. Řiháček;  M. Souček;  P. Fráňa;  T. Kára
Působiště autorů: II. interní klinika MU a FN u sv. Anny, Brno, přednosta docent MUDr. M. Souček, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (2): 62-65
Kategorie: Články

Souhrn

Vyhledávání, diagnostika a kontrola hypertenze se v České republice v posledních 15 letechzlepšila. Cílových hodnot krevního tlaku pod 140/90 mm Hg však dosahuje stále jen asi 38 %léčených pacientů. Terapie hypertenze musí být komplexní. Zahajujeme ji změnou životníhostylu, a pokud nedojde k normalizaci tlaku, přidáváme medikamentózní léčbu. Výběr a dávkaléků závisí na vstupní hodnotě krevního tlaku a přidružených rizikových faktorech a onemocněních.Monoterapie sníží hodnoty tlaku průměrně o 4-6 mm Hg v diastole a o 7-13 mm Hgv systole. Vede k normalizaci asi u 50 % léčených. Kombinační léčba je mnohem účinnější, snížíhodnoty tlaku o 7-14 mmHg v diastole a o 12-22mmHg v systole. Vede k normalizaci až u 80 %hypertoniků. Vzhledemke své účinnosti umožní vhodná kombinační terapie snížení dávky léků,snížení výskytu nežádoucích účinků, u vysoce rizikových pacientů zmenší riziko rozvoje a progresekardiovaskulárních onemocnění. Léčbu rezistentních hypertoniků je vhodné konzultovatse specialistou na léčbu vysokého krevního tlaku.

Klíčová slova:
hypertenze - monoterapie - kombinační léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se