Sociální postižení pacientůhospitalizovaných a pacientů léčenýchformou denního stacionáře


SocialDisability in Hospitalized Patients and Those under Day Care

Disability in Hospitalized Patients and Those under Day CareReduction of social disability and improvement of the quality of life are among themajor targetsof modern psychiatric treatment. The authors present preliminary results of the E.D.E.N.project (European Day Care Evaluation). The aim of this prospective,multicentric, randomizedstudy is to compare the efficiency of day-care psychiatric treatment with classic hospitalization.210 patients admitted to the University Hospital Department of Psychiatry, Prague, wererandomly divided into two groups (day care and hospitalized). GSDS (Groningen SocialDisability Scale) was used as a diagnostic instrument for social disability evaluation. Theexamination was performed on admission and 3 months after dismissal from treatment. Thehighest social disability was found in partner, family, and occupational roles in both groups.Higher social disability was found in persons receiving a disability pension and persons withouta stable partner relationship. In the total score of social disability there were not found anysignificant differences between the two groups of patients.

Key words:
social disability - psychiatric hospitalization - day care treatment.


Autoři: M. Sekot;  J. Raboch;  N. Baková;  A. Howardová;  E. Kitzlerová;  J. Peichlová;  L. Stárková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (11): 652-656
Kategorie: Články

Souhrn

Zmírnění sociálního postižení a zlepšení kvality života se stávají prvořadými cíly modernípsychiatrické léčby. Autoři předkládají první výsledky projektu E.D.E.N. Jedná se o prospektivnímulticentrickou randomizovanou studii srovnávající účinnost léčby v denním stacionářis klasickou psychiatrickou hospitalizací. 210 pacientů přijatých na Psychiatrickou klinikuVFNa 1. LF UK bylo náhodně rozděleno do výše uvedených dvou skupin. K hodnocení sociálníhopostižení bylo jako diagnostického nástroje použito škály GSDS (Groningen Social DisabilityScale). Hodnocení bylo provedeno při přijetí a 3 měsíce po propuštění z léčby. Nejvyšší sociálnípostižení bylo u obou skupin shledáno v oblasti pracovní a v oblasti mezilidských vztahů. Vyššísociální postižení bylo zjištěno u pacientů v invalidním důchodu a u pacientů bez stáléhopartnerského vztahu. Mezi oběma skupinami pacientů (denních stacionářů a hospitalizovaných)v celkovém skóre sociálního postižení nebylo zjištěno signifikantních rozdílů.

Klíčová slova:
sociální postižení - psychiatrická hospitalizace - denní stacionář.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se