Akutní koronární syndrombez ST elevacíTaktika současné léčby


Acute Coronary Syndrome without ST Elevation. Tactics in Present Therapy

Acute coronary syndrome without ST elevation is represented by an unstable angina pectorisand myocardial infarction without ST elevation. This clinically precisely defined unit has beenthe subject of continual all-world interest on cardiologists over the last decade. The main reasonlays in the fact that the strategy of treatment in the course of years recognized significantchanges and it is fair to say that, in contrast to myocardial infarction with ST elevations, it isnot yet unified. There is no unified opinion in various cardiology recommendations (guidelines)either. The stratification of risk plays an important role in the decision process. Although aninvasive diagnostic and intervention procedure in the shortest possible interval has beenrecommended in the high-risk patients, it is possible towait and select a conservative treatmentin clinically stable patients. Some randomized multicentric studies of the last years favor earlyrevascularization and interventional cardiologists evidently endorse such opinion. The availabilityof invasive diagnostics and revascularization techniques plays an important role in thedecision-making concerning the therapeutic tactics. A revolutionary breakthrough in the drugtherapy has been offered by the use of clopidogrel before as well as during long period of timeafter the planned intervention as a cause to prevent death/myocardial infarction. On the otherhand, the administration of the platelet GP IIb/IIIa receptor inhibitors is presently criticizedby many authors.The present article summarizes, in a clinically understandable and relatively short way, thepresently existing opinions on acute coronary syndrome without ST elevation. It is not obviousat the present time, for how long period of time these views will be valid.

Key words:
acute coronary syndrome without ST elevation (NSTEMI) - unstable angina pectoris- myocardial infarction without ST elevation.


Autoři: P. Niederle
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Niederle, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (11): 612-616
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní koronární syndrom bez ST elevací je reprezentován nestabilní anginou pectoris a infarktemmyokardu bez ST elevací. Takto klinicky přesně definovaná jednotka je v poslednímdesetiletí předmětem neustálého celosvětového zájmu kardiologů. Je tomu především proto, žestrategie léčby doznává v průběhu let výrazných změn a dovolím si tvrdit, že na rozdíl odinfarktu s ST elevacemi není dosud sjednocená. Názorová jednota neexistuje ani v různýchkardiologických doporučeních (guidelines). Stratifikace rizika hraje důležitou roli v rozhodovacímprocesu. Zatímco u vysoce rizikových nemocných se doporučuje invazivní diagnostickýa intervenční postup v co nejkratším intervalu, u klinicky stabilních pacientů s relativněnízkým rizikem je možné vyčkávat a volit i konzervativní terapii. Některé randomizovanémulticentrické studie z posledních let hovoří ve prospěch časné revaskularizace a intervenčníkardiologové se k tomuto stanovisku evidentně přiklánějí. Dostupnost invazivní diagnostikya revaskularizačních technik hrají nemalou roli při rozhodování o taktice léčby.Revolučním přelomem v medikamentózní léčbě se ukazuje použití klopidogrelu před plánovouintervencí i dlouhodobě po ní jako prostředku k prevenci úmrtí/infarktu. Na druhé straně,původně optimistické podávání inhibitorů destičkových GP IIb/IIIa receptorů má v současnédobě i mnoho kritiků.Předložený článek shrnuje klinicky srozumitelnou a relativně stručnou formou současně existujícínázory na akutní koronární syndrom bez ST elevací. Neexistuje však představa, jakdlouhou dobu budou prezentovaná stanoviska platná.

Klíčová slova:
akutní koronární syndrom bez ST elevací (NSTEMI) - nestabilní angina pectoris(NAP) - infarkt myokardu bez ST elevací - koronární ateroskleróza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se