Jak jsou mladí čeští lékařispokojeni se svou profesí?


How Satisfied Are Young Czech Physicians in Their Profession?

The article deals with the satisfaction of physicians with their profession. It presents results ofan original questionnaire survey among young physicians. Notwithstanding many a criticalreservation,overall satisfaction is slightly above average, significantlymore satisfied are femalephysicians who mind less their insufficient financial appraisal. Overall satisfaction is influencedmost by satisfaction with financial rewards (r = 0.41) and with potential personal developmentand professional advancement (r = 0.36). Male and female physicians value the most theirautonomy, human relations, and opportunities of personal development (i.e. intraprofessionaspects which they are able to influence). They are least satisfied with overall rewards, not onlyfinancial but also from the point of view of social prestige and demands levelled on them. Behindthese outward signs one has to search for deeper socio-cultural reasons which lead to thatphysicians, in comparison with other qualified professions, are relatively losing out. Thosereasons rest foremost on the transformation of values in present-day society. A large number ofphysicians in their present opinion would not choose the medical profession any more (36 %)under present-day conditions.

Key words:
physicians - dissatisfaction with one’s profession - conflict of values.


Autoři: E. Křížová
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky, 3. LF UK, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Šimek, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (11): 647-649
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá spokojeností lékařů s profesí. Přináší výsledky původního dotazníkovéhošetření mezi mladými lékaři. Přes mnohé kritické výhrady je celková spokojenost lehce nadprůměrná,významně více jsou spokojeny lékařky, kterým méně vadí nedostatečné finančníohodnocení. Celková spokojenost je nejsilněji ovlivněna spokojeností s finanční odměnou (r = 0,41)a s příležitostí osobního postupu či růstu (r = 0,36). Lékaři a lékařky nejvíce oceňují svouautonomii, mezilidské vztahy a příležitosti osobního rozvoje (tedy intraprofesní aspekty, kterémohou přímo ovlivnit). Nejméně jsou spokojeni s celkovou odměnou, a to nejen z hlediskafinancí, ale i z hlediska společenské prestiže a nároků na ně kladených. Za těmito vnějšímisymptomyje nutno hledat hlubší sociokulturní důvody, které vedou k tomu,že lékaři ve srovnánís jinými kvalifikovanými profesemi relativně ztrácejí. Spočívají především v proměně hodnotsoučasné společnosti. Značný počet lékařů by se podle svého současného názoru za stávajícíchpodmínek pro lékařskou profesi znovu nerozhodl (36 %).

Klíčová slova:
lékaři - nespokojenost s profesí - konflikt hodnot.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se