Vyšetřovací metodya diferenciální diagnostikazvětšení lymfatických uzlin


Examination Methods and Differential Diagnosis of LymphNode Enlargement

The diagnosis and differential diagnosis of lymph node enlargement (lymphadenomegaly,LAM)is still an important medical problem where even in an age of sophisticated laboratory andinstrumental examination methods individual knowledge and experience of the attendingphysician play an important part. The latter must evaluate the information pertaining to thesize, physical characteristics, anatomical localization of the enlarge nodes, local and generalsymptoms of the patient which are then supplemented by anamnestic data taking into accountepidemiological and working conditions of the examined subject. By syntesis of data the doctorestablishes the working diagnosis of the possible cause of LAM and decides on possible excisionof the node and histopathological examination of the collected material. This step is extremelyimportant in the early diagnosis of potentially curable tumourous diseases where LAM isfrequently on of the first symptoms.

Key words:
lymphadenomegaly - lymphomas - lymph node - differential diagnosis.


Autoři: T. Papajík;  L. Raida;  K. Indrák
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (7): 403-407
Kategorie: Články

Souhrn

Diagnostika a diferenciální diagnostika zvětšení lymfatických uzlin (lymfadenomegalie, LAM) stále představuje významný medicínský problém, při jehož řešení se i ve věku sofistikovanýchlaboratorních a přístrojových vyšetřovacíchmetod ve velké míře uplatňují individuální znalostia zkušenosti vyšetřujícího lékaře. Ten musí vyhodnotit informace týkajících se velikosti, fyzikálníchcharakteristik, anatomické lokalizace zvětšených uzlin, lokálních a celkových příznakůnemocného, které doplní anamnestickými údaji s přihlédnutím k epidemiologickým a pracovnímpodmínkám,ve kterých se vyšetřovaný pohyboval.Syntézou údajů lékař stanovuje pracovnídiagnózu možné příčiny LAM a rozhoduje o eventuální excizi uzliny a histopatologickémvyšetření získaného materiálu. Takový krok je nesmírně důležitý v časné diagnostice potenciálněvyléčitelných nádorových chorob, kdeLAMvidíme často jako jeden z jejich prvních příznaků.

Klíčová slova:
lymfadenomegalie - lymfomy - lymfatická uzlina - diferenciální diagnóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se