Ventrální subdurální malpozice – velmi vzácnákomplikace dlouhodobé katetrizace lumbálníhoepidurálního prostoru


Ventral Subdural Malposition – Highly Rare Complication ofLong-Lasting Cathetrization of the Lumbar Epidural Space

A case-report of a 53-year-old man with severe low back pain with subdural dislocation(between the dura and arachnoidea spinalis) of an epidural catheter hasbeen presented. The injection of 10 ml of 0.25% bupivacaine wih 2.5 mg of morphineevery 8 hours via epidural catheter provided excellent low back pain relief.After five and half months the same injection caused unexpected progressive lossof strength and sensation in both lower extremities, distal part of the trunk, paraesthesiain the upper right extremity and mild dyspnea within several minutesafter the injection. X-ray control after injecting 3 ml of ioversol revealed the ventralsubdural malposition of a catheter with spreading the radiopaque contrastmedium up to Th3 level. The diagnosis of subdural block must be considered inpatients with unusual presentation even after long-lasting successful epidural painmanagement. A radiopaque contrast medium radiograph may adequately demonstratesubdural placement in some cases, although computed tomography or magneticresonance image should be performed if any doubt arises.

Key words:
subdural block, epidural catheter, low back pain, chronic pain.


Autoři: L. Ševčíková;  A. Sochorová
Působiště autorů: Ambulance bolesti ARO Nemocnice Jihlava
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (7): 137-140
Kategorie: Články

Souhrn

Popisujeme kazuistiku 53letého muže s intenzivními bolestmi dolních zad, u nějždošlo k subdurální dislokaci (mezi spinální tvrdou plenu a arachnoideu) epidurálníhokatétru. Injekce 10 ml 0,25% bupivacainu s 2,5 mg morphinu každých 8hodin poskytovala výbornou úlevu od bolesti. Po pěti a půl měsících způsobila stejnáinjekce během několika minut neočekávaně velkou ztrátu síly a čití v obou dolníchkončetinách, distální části hrudníku, parestézie v oblasti pravé horní končetinya mírný pocit dušnosti. Následná rentgenologická kontrola po aplikaci 3 mlioversolu odhalila ventrální subdurální malpozici katétru a šíření kontrastní látkykraniálním směrem až po etáž Th 3. O subdurální blokádě bychom měli uvažovatu všech pacientů s dlouhodobě zavedeným epidurálním katétrem tehdy, kdyždojde k neobvykle rozsáhlé či intenzivní reakci po podání zavedené dávky látekpoužívaných k tišení bolesti (většinou lokálních anestetik a/nebo opioidů). Rtgkontrola po podání kontrastní látky může v některých případech verifikovat subdurálníuložení katétru, ale při nejistém výsledku bychom měli vždy, když mámepochybnosti, provést kontrolu CT nebo MR.

Klíčová slova:
subdurální blokáda, epidurální katétr, bolest dolních zad, chronickábolest

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se