Flavonoidy jako antioxidanty


Flavonoids as Antioxidants

In the human body reactive oxygen and nitrogen compounds are formed, which attack biologicallyimportant substances - proteins, DNA, lipids and other compounds, and serious diseasesdevelop.Flavonoids, a group of compounds widely occurring in nature, possess antioxidant nature andcan deactivate these above mentioned substances and thus prevent various diseases. Thesearomatic compounds are formed in plants predominatly in the form of glycosides. Their strongantioxidant properties are intensively studied, especially in connection with cardiovasculardiseases. The scavenging of radicals by flavonoids and their physiological properties arediscussed.

Key words:
flavonoids - deactivation of radicals - physiological effects.


Autoři: K. Volf
Působiště autorů: NATIM a. s., Praha, ředitel ing. J. Andrs, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (7): 379-384
Kategorie: Články

Souhrn

V těle člověka jsou vytvářeny reaktivní kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny, které napadají biologickydůležité látky - bílkoviny, DNK, lipidy a jiné za vzniku vážných onemocnění. Flavonoidy,v přírodě široce se vyskytující skupina látek,mají antioxidační charakter a mohou jako potravadeaktivovat tyto sloučeniny, a zabránit tak vzniku různých nemocí. Tyto aromatické sloučeninyjsou vytvářeny v rostlinách většinou jako glykosidy. Jejich vysoce antioxidační vlastnosti jsouv poslední době široce studovány zvláště ve vztahu ke kardiovaskulárním nemocem. Zhášeníradikálů flavonoidy a jejich fyziologické působení jsou předmětem diskusí.

Klíčová slova:
flavonoidy - desaktivace radikálů - fyziologické působení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se