Tělesná zdatnost, pohybováaktivita a délka života


Physical Fitness, Physical Activity and Longevity

Physical inactivity has been shown as an independent risk factor, whose consequences can bemanifested in several chronic disease. In the WHO study Global Burden of Disease it holds theseventh place of ten main risk factors of human mortality and disability. Conversely physicalactivity and physical fitness is inversely associated with all-cause mortality and morbidity fromseveral chronic diseases. As predictor of all-cause mortality physical fitness, expressed asmaximal oxygen uptake, or physical activity as energy output can be used. But there is notagreement on the form, intensity, frequency of recommended optimal physical activity. Suggestionsoscillate between low leisure time activity such as family walking, golf or gardening toexact by calculated prescriptions expressed in physical units. From a large number of epidemiologicalstudies it could be established, that physical activity, which can really influence themorbidity, must be long-term and of certain known intensity and quantityAs the most prevalent recommendation the following can be mentioned: Aerobic exercise ata level of 50-70% of the maximal heart rate, intensity of 5-6 METs with 1500 kcal energy outputper week. This quantity of work represents a 24km walk at a speed of 5-6 km/h. Long-termobservation studies calculate the survival benefits of about two years in initially healthy menwho expended 2000 kcal per week and 1-6 years in those with a 1500 kcal expenditure.

Key words:
physical fitness - physical activity - prediction of all-cause mortality.


Autoři: M. Máček 1;  J. Máčková 2
Působiště autorů: Klinika rehabilitace 2. LF UK, Praha, přednosta doc. PaedDr. P. Kolář 2Subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ, Klinika tělovýchovného lékařství 2. LF UK, Praha přednosta doc. MUDr. J. Radvanský, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (7): 389-395
Kategorie: Články

Souhrn

funkční stav organismu, jiné se orientujíspíše na intenzitu a množství PA,tj. určité specifické chování. Mezi těmitofaktory je úzký příčinný vztah, liší sevšak svou podstatou.TZ se někdy definuje jako schopnostpřiměřeně reagovat na zevní podněty,jako na teplo, chlad, námahu a jiné,a jim se přizpůsobovat, tedy získat potřebnýstupeň adaptace. Tato oblastfyziologických regulací je však velmirozsáhlá, proto se pod pojem adaptacezahrnuje jen nejčastěji zkoumanákardiopulmonální zdatnost, kterámá bezprostřední vztah k PA. JejíBylo prokázáno, že tělesná inaktivita je samostatným rizikovým faktorem, jehož důsledky sepromítají do příčin řady chronických onemocnění. Byla proto ve studii WHO 1996 zařazena na7. místo z 10 nejzávažnějších rizikových faktorů celkové mortality. Řada posledních studiíukázala, že pro její predikci lze použít jak množství či intenzitu pohybové aktivity (PA), toznamená určitou formu chování, tak i stupeň adaptace na tělesnou zátěž, tj. tělesnou zdatnost(TZ), která však má i dědičnou složku. Není dosud jednoty v názorech, jaký stupeň TZ a jakýdruh, množství, intenzita i frekvence PA jsou nutné, aby se působení projevilo. Je však jisté, žePA, která může úmrtnost i nemocnost ovlivnit, se musí pěstovat dlouhodobě a měla by míturčitou minimální intenzitu i objem.Závěry řady dlouhodobých studií doporučují intenzitu PA v rozsahu 5-6 jednotek MET, jiné jakoúčinný uvádějí výdej energie od 1500 kcal za týden výše, což znamená ujít asi 24 km týdněrychlostí 5-6 km/h. Jako hlavní formu aktivity doporučují vytrvalostní aerobní výkony ve forměrychlé chůze.Důsledkem pravidelné PA je vyšší TZ, která snižuje nebezpečí působení rizikovýchfaktorů, jako je kouření, hypertenze, vyšší hodnota cholesterolu i pozitivní rodinná anamnéza.Prokazatelné prodloužení života se pohybuje u dlouhodobě aktivních okolo 2 roků. Většinaautorů se však domnívá, že nejde o přímý vliv, ale o ochranu proti předčasnému úmrtí, kterouvyšší aktivita a získaná tělesná zdatnost poskytuje.Klíčová slova:

Klíčová slova:
tělesná zdatnost - pohybová aktivita - predikce celkové mortality.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se