Výskyt a charakter degenerativního postižení aortální chlopně u starší populace


Incidence and Character of Degenerative Afections of the Aortic Valve in the Elderly Population

By retrospective analysis of all echocardiographically examined subjects above 65 years (separately also > 75 years) during the last three years the authors assessed the incidence of degenerative affections of the aortic valve (Aodeg). It was a selected population with: a) already existing cardiac disease, b) with suspected cardiac disease or c) with examination focused on left ventricular function for various reasons (most frequently preoperative). Inborn and postrheumatic aortic and mitral defects and hypertrofickc cardiomyopathies were not included. The following were considered manifestations of Aodeg: fibrous thickening, calcification, possibly both, affectong the valve or its ring.In the group of 1672 echocardiographically examined subjects who met the defined criteria signs of Aodeg were found in 841, i.e. in 50%, in subjects above 75 years (n = 397) the incidence was for logical reasons somewhat higher, 56%. Fibrosis of the aortic valve was found in 704 of 1672 subjects (42%), calcification in the valve or ring in 137 (8%, 6% in those >65 years and 8% in those >75 years.We conclude tkat degenerative affections of the aortic valve are in a selected cardiological population above 65 years very frequent, they are found in more than half the subjects and do not depend on sex. Contrary to original assumptions Aodeg is more frequently linked with aortic insufificiency (always extremely mild) than stenoses. More than one third of subjects with Aodeg has simultaneously signs a degenerative process and of the mitral valvular apparatus (36%). The combined affection of the aortic and mitral valve is insignificantly more frequent in women (22 vs. 15%). The results are consistent with a Finnish population study of 1993 where degenerativn of the Ao valve with calcifications was found in 53% subjects above 55 years. It is a negative and striking phenomenon tkat degenerative aortic defects are suspected in practice in less than one quarter of cases.

Key words:
aortic valve - degenerative valvular changes - aortic stenosis.


Autoři: P. Niederle;  P. Henyš;  E. Mandysová;  L. Břeský;  K. Koubek;  O. Jedličková;  I. Mertová
Působiště autorů: Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Niederle, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (2): 68-80
Kategorie: Články

Souhrn

Retrospektivní analýzou všech echokardiograficky vyšetřených osob starších 65 let (odděleně i >751et) za poslední 3 roky jsme zjištovali výskyt degenerativního postižení aortální chlopně (Aodeg). Šlo o selektovanou populaci s: a) již existujícím srdečním onemocněním, b) s podezřením na ně nebo c) o vyšetření zaměřená na posouzení funkce levé komory z různých důvodů (nejčastěji předoperačně). Vrozené i porevmatické aortální a mitrální vady a hypertrofické kardiomyopatie nebyly zařazeny. Za projev Aodeg jsme považovali: fibrózní ztluštění, kalcifikace, případně obojí postihující samotnou chlopeň nebo její prstenec.V souboru 1672 echokardiograficky vyšetřených osob, jež splňovaly stanovená kritéria, jsme zjistili známky Aodeg u 841, tj. v 50 %. U starších než 75 let (n = 397) byl výskyt z logických příčin o něco vyšší, v 56 %. Fibrózu aortální chlopně jsme zjistili u 704 z 1672 osob (42 %), kalcifikaci v chlopni nebo prstenci u 137 (8 %; 6 % u >65 a 8 % u >751et).Uzavíráme, že degenerativní postižení aortální chlopně je u selektované kardiologické populace starší 65 let velmi časté, postihuje přes polovinu nemocných a není závislé na pohlaví. Oproti původním předpokladům se s Aodeg častěji pojí přítomnost aortální insuficience (vždy maximálně lehké) než stenózy. Více než třetina osob s Aodeg vykazuje současné známky degenerativního procesu také mitrálního chlopenního aparátu (36 %). Společné postižení aortální i mitrální chlopně je nevýznamně četnější u žen (22 vs. 15 %). Naše výsledky korespondují dobře s populační finskou studií z roku 1993, v níž degenerace Ao chlopně s kalcifikacemi byly zjištěny u 53 % osob z751et. Negativním a zarážejícím jevem se ukázalo, že na degenerativní aortální vadu se v praxi myslí jen v necelé čtvrtině případů.

Klíčová slova:
aortální chlopeň - degenerativní změny chlopní - aortální stenóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se