Etiopatogenéza a diferenciálna diagnóza obliterujúcich cievnych chorób a angio-orgánových ischemických syndrómov z pohl'adu všeobecného angiológa


Etiopathogenesis and Differential Diagnosis of Obliterating Vascular Disease and Angio-organ Ischaemic Syndromes from the Aspect of the General Angiologist

The authors analyze in the submitted review the classification, etiopathogenesis and in particular differential-diagnostic principles of the main obliterating arterial diseases which produce angio-organ ischaemic syndromes.The most frequent disease which causes angio-organ ischaemic syndromes is nowadays worldwide atherosclerosis which however is not the only nosological unit and in clinical practice it is important to consider organically conditioned diseases and all types of non-angiogenic (nonvascular) hypoxias.In the management of angio-organ ischaemic syndromes the general practitioner should collaborate above all with an angiologist (general angiologist) as vascular diseases are urostly generalized diseases, conditioned by numerous risk factors of a medical character and their elimination and treatment are within the competence of internal medicine and its speciality angiology (general angiology).

Key words:
vascular diseases - angio-organ ischaemic syndromes - etiopathogenesis - differential diagnosis - general practitioner - angiologist.


Autoři: P. Gavornik;  A. Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika LFUK Bratislava, prednosta doc. MUDr. A. Dukát, CSc. Angiologické pracovisko FN Bratislava, vedúci doc. MUDr. P. Gavorntk PhD.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (2): 100-105
Kategorie: Články

Souhrn

Autori v prehladnej práci analyzujú klasifikáciu, etiopatogenézu a hlavně diferenciálno-diagnostické zásady hlavných obliterujúcich artériových chorób, ktoré vyvolávajú angio-orgánové ischemické syndrómy.Najčastejšou chorobou, ktorá spósobuje angio-orgánové ischemické syndrómy, je v súčasnosti všade vo svete ateroskleróza, ktorá však niejejedinou nozologickou jednotkou a v klinickej praxi treba mysliet aj na dalšie organicky podmienené choroby artériového systému. Okrem ischemmckéj hypoxie treba mysliet aj na všetky druhy a typy neangiogénnej (nevaskulárnej) hypoxie.Pri manažmente angio-orgánových ischemických syndrómov by mal praktický lekár spolupracovat predovšetkým s internistom-angiológom (všeobecným angiológom), pretože cievne choroby sú váčšinou generalizované ochorenia, podmienené početnými rizikovými faktormi interného charakteru a ich eliminácia a liečba patrí do kompetencií internej medicíny a jej špecializovaného (nadstavbového) odboru - angiológie (všeobecnej angiológie).

Klíčová slova:
cievne choroby - angio-orgánové ischemické syndrómy - etiopatogenéza - diferenciálna diagnóza - praktický lekár - angiológ.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se