Reakce na kovy u pacientů s chronickouúnavou a autoimunitnímiendokrinopatiemi


Respouse to Metals inPatients with Chronic Fatigue and Autoimmune Endocrinopathies

Our study was designed to assess the effect of heavy metals on the severity of fatigue in autoim-mune thyroid disease associated with autoantibodies against other endocrine organs. We compa-red our data with those obtained from other groups of patients.A total of five groups of patients were examined by their medical history, dental examination, andusing a modified test of blast transformation of metals (Melisa TM ): a) 10 fatigues female patientswith autoimmune thyroidism and polyglandular activation of autoimmunity, b) 12 fatigued pati-ents with autoimmune thyroidism, c) 28 fatigued patients free of endocrinopathy, d) 22 professio-nals without evidence of autoimmunity, e) 13 controls, a population sample, the individuals didnot complain of marked fatigue and their laboratory tests did not show signs of autoimmunityand endocrinopathy.Fatigue regardless of the underlying disease is primarily associated with hypersensitivity toinorganic and organic mercury, nickel, and gold. The groups differed in their hypersensitivity toother metals.In the control group, hypersensitivity - mostly to cadmium and lead - was found in four of theexamined individuals only.Statistical analysis of data obtained from professionals and controls revealed a higher incidenceof positivity to organic and inorganic mercury and nickel in professionals.

Key words:
Hypersensitivity to heavy metals - Autoimmune thyroidism - Autoimmune polyglandu-lar syndrome - Chronic fatigue


Autoři: Rušavý Z.';  Lacigová S.';  Čechurová D.';  Jankovec Z.';  Těšínský P.';  Emmerová M.';  V. Třeška 2
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha, ředitel prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc. * Výzkumný ústav stomatologický, Praha, ředitel MUDr. O. Krejsa, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (2): 527-531
Kategorie: Články

Souhrn

V naší práci jsme se zaměřili na sledování vlivu těžkých kovů na závažnost únavy u autoimunit-ních tyreopatií, u kterých byl také výskyt autoprotilátek proti dalším endokrinním orgánům.Nálezy jsme se snažili porovnat s jinými skupinami pacientů.Anamnesticky, stomatologicky a pomocí modifikovaného testu blastické transformace pro kovy -metoda Melisa TM - bylo vyšetřeno 5 skupin pacientů: A) 10 unavených pacientek s autoimunitnítyroiditidou a polyglandulární aktivací autoimunity, B) 12 unavených pacientů s autoimunitnítyroiditidou, C) 28 unavených pacientů bez endokrinopatie, D) 22 profesních pracovníků bezprůkazu autoimunity, E) 13 kontrol, populační vzorek, jedinci si nestěžovali na výraznější únavu,ani laboratorně neměli známky autoimunity a endokrinopatie.Únava bez ohledu na základní onemocnění se váže především s přecitlivělostí na anorganickoua organickou rtuť, nikl a zlato. V přecitlivělosti na ostatní kovy se jednotlivé skupiny unavenýchodlišovaly.V kontrolní skupině byla zjištěna přecitlivělost pouze u čtyřech vyšetřených pacientů, a to nejvícena kadmium a olovo.Při statistickém porovnání profesních pracovníků s kontrolami byl u profesních zjištěn vyšší vý-skyt pozitivity na organickou a anorganickou rtuť a nikl.

Klíčová slova:
Přecitlivělost na těžké kovy - Autoimunitní tyroiditida - Polyglandulární aktivaceautoimunity - Chronická únava

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se