Ekzém/dermatitida ruky - crux pacientů a lékařů


Eczema/Dermatitis of the Hand a Crux of Patients and Physicians

Eczema/dermatitis of the band is a multifactorial chronic relapsing, irritating and frustrating disease which causes in productive age many health, psychosocial and socioeconomic problems. Recommended approaches include a morphogenetic analysis of lesions, best from the very beginning of the disease which is essential for the establishment of the occupational diagnosis, examination by epicutaneous, standard and special testy (workplace, hobby, local dermatotherapy), allergological examination to rule out atopy, common mycological, possible bacteriological and histopathological examinations.Morphogenetic analysis alone is not sufficient for assessment of the diagnosis and it mast be validated by examination and a new tase-history. The greatest mistake is however if the patient attends a special examination late or possibly already before care.Special attention mast be paid to atopy of all forms in particular atopic slon diathesis and atopic eczema because an extremely high number of atopic patients is diagnosed in out-patient surgeries for eczema/dermatitis of the band and occupational dermatoses.Atopy has been considered for a long time the causal basis and cofactor in the development of persistent dermatitis of the band.Screening of risk subjects and their allocation to suitable occupations is an important task for doctors who evaluate these influences. This pertains in particular to subjects with a history of atopic eczema, in particular of the hands for which in particular wet work, irritants and potem allergens are a risk. A significant risk occupation are some health workers and it applies in general tkat atopy at least doubles the risk of development of contact dermatitis of the band, where otherwise eczema/dermatitis of the band is a common problem.

Key words:
eczema/dermatitis of the band- morphogenesis - risk factors - occupational eczema/dermatitis of the band - examination - chronic eczema - prognosis - therapy - prevention.


Autoři: S. Křemenová;  M. Novák
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika FN KV a 3. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (2): 62-72
Kategorie: Články

Souhrn

Ekzém/dermatitida ruky představují multifaktoriální, chronicko-recidivující, zatěžující a frustrující onemocnění, která přinášejí v produktivním věku četné zdravotní, psychosociální a socioekonomické problémy.Ke zdůrazňovaným přístupům náleží morfogenetický rozbor lézí, nejlépe od samého počátku vývoje onemocnění, nezbytný ke stanovení pracovní diagnózy, dále vyšetření epikutánními standardními a speciálními testy (pracoviště, hobby, lokální dermatoterapeutika), alergologické vyšetření k vyloučení atopie, běžně mykologické, případně bakteriologické a histopatologické vyšetření.Samotný morfogenetický rozbor nepostačuje k určení diagnózy a je nutné jej zhodnotit s provedeným vyšetřením a čerstvou anamnézou. Největší chybou je, dostaví-li se nemocný na speciální vyšetření opožděně, po případě již před zhojením.Zvláštní pozornost je nutno věnovat atopii všech forem, především atopické kožní diatéze a atopickému ekzému, nebot je diagnostikován nadprůměrně vysoký počet atopiků v ambulancích pro ekzém/dermatitidy ruky a profesionální dermatózy.Atopie je již dlouho považována za kauzální bázi a kofaktor při vzniku a udržování dermatittd ruky.Vyhledávání rizikových osob a jejich začlenění do vhodných profesí je důležitým úkolem pro lékaře posuzující tyto vlivy. Týká se to především osob s prodělaným atopickým ekzémem, zvláště rukou, pro které jsou rizikové zejména mokrá práce, iritancia a silné alergeny. Vzájemně rizikovou profesi představují některé zdravotnické skupiny a obecně platí, že atopie přinejmenším zdvojnásobuje riziko výstupu kontaktní dermatitidy ruky tam, kde je ekzém/dermatitida ruky jinak běžným problémem.

Klíčová slova:
ekzém/dermatitida ruky - morfogeneze - rizikové faktory - profesionální ekzém/dermatitida ruky - vyšetření - chronický ekzém - prognóza - terapie - prevence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se