Antonín Pařízek a kolektiv. Kritické stavy v porodnictví


Autoři: Jiří Kepák
Působiště autorů: gynekolog a gynekologický konzultant traumatologického oddělení, gynekologické pracoviště Úrazové nemocnice v Brně
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(3): 267-268
Kategorie: Z odborné literatury: Recenze

První vydání. Galén a MCC Publishing: Praha-Kamenice 2012. 285s. ISBN 978-80-7262-949-7

Koncem roku 2012 byla odborné veřejnosti představena pozoruhodná publikace Kritické stavy v porodnictví. Její pořadatel doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., z gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, anesteziolog a porodník, soustředil početný tým předních odborníků několika spolupracujících lékařských oborů, kteří pod jeho vedením vytvořili moderní učebnici. Ta přehledným způsobem a úsporně zhutněným stylem provede čtenáře všemi úskalími oboru porodnictví. A to z pohledu řady specialistů, bez kterých by zvládnutí početných kritických stavů, ohrožujících těhotnou ženu, rodičku a její dítě nebylo myslitelné.

Publikace nabízí nejnovější, vysoce kvalifikované a do 76 krátkých kapitol koncentrované znalosti o patofyziologii těhotenství, o stavech, které mohou vyústit v bezprostřední ohrožení těhotné, rodičky i plodu, a také o způsobech jejich prevence i okamžitého řešení. V úvodu jsou přesně vymezeny a vysvětleny pojmy (které mohou čtenáři gynekologovi přinést informaci o současných definicích, přístupech i postupech k problému) bezvědomí, šok, resuscitace těhotné i novorozence, systém záchranné akce v porodnictví i způsob zajištění novorozence k transportu.


Kniha přehledně rozděluje kritické stavy na ty, které jsou porodnického původu (srdeční zástava v těhotenství a za porodu, syndrom aortokavální komprese, eklampsie, embolie plodovou vodou či vzduchová embolie, kritické krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, včetně život ohrožujícího peripartálního krvácení a možností jeho chirurgického řešení, ruptura dělohy, placenta praevia, fetomaternální hemoragie, dystokie ramének, prolaps pupečníku a mnohé další) a na kritické stavy neporodnického původu (podrobně jsou popsány anafylaxe, hypotenze těhotné na porodním sále, toxické účinky lokálních anestetik, komplikace anestezie, postpunkční cefalea, potransfuzní reakce, infekce streptokokem skupiny B, virem herpes simplex, varicellou a herpes zoster, abúzus drog v těhotenství, psychické poruchy v těhotenství a po porodu a řada dalších diagnóz a závažných komplikací gravidity, např. interkurentní onemocnění v graviditě, včetně okrajových jako uštknutí hadem v těhotenství). Podrobně je popsáno použití porodnických kleští, vakuumextrakce i provedení císařského řezu.

Trauma v těhotenství jako jeden z nejzávažnějších stavů ohrožujících dva životy současně – matky a plodu – vyžaduje vysoce organizovanou mezioborovou spolupráci. Přesné vymezení pojmů hypovolemický nebo traumatický šok, termický úraz v graviditě nebo specifika neodkladné péče u dopravních úrazů těhotných žen je nezbytné pro pochopení rychlé a vysoce kvalifikované reakce v kritických situacích, které mohou v porodnictví nastat kdykoliv. Zmíněna je i problematika hostility, agresivity a nedostatečné spolupráce rodičky.

Doc. Antonín Pařízek koncipoval monografii moderním holistickým způsobem, a tak přizval ke zpracování jednotlivých kapitol přední odborníky z více medicínských oborů, jejichž spolupráce je při rychlé diagnostice a řešení kritických stavů v těhotenství a za porodu nejen vrcholně žádoucí, ale spíše nenahraditelná. Svůj příspěvek k jednotlivým stavům zpracovali specialisté z oborů anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, porodnictví, neonatologie, traumatologie, popáleninová medicína, interní medicína, hematologie u dětí a dospělích, infekční medicína, intervenční radiologie, transfuzní služba, klinická biochemie a laboratorní diagnostika, endokrinologie, psychologie a psychiatrie, a to jak kliničtí specialisté, tak odborníci z praxe. Tento úctyhodný výčet spolupracujících oborů a odborníků (celkem 58 autorů včetně editora) činí publikaci zcela výjimečnou v naší odborné literatuře. Každá kapitola v závěru odkazuje na nejnovější světovou i domácí odbornou literaturu, a nabízí tak případnému zájemci možnost dalšího rozšíření jeho znalostí v dané problematice.

Knihu lektoroval prof. K. Cvachovec, přední odborník v oblasti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, prof. A. Roztočil a dr. M. Zapadlo, přední odborníci v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie.

Výraznou předností publikace jsou přehledné tabulky, algoritmy a schémata, usnadňující rychlou orientaci v často složité problematice kritických stavů. Velmi kvalitní je obrazová dokumentace (RTG-snímky, obrázky instrumentária, peroperační snímky i dokumentace patologických nálezů u plodů). Samostatně je třeba vyzvednout výbornou úroveň více než 250 ilustrací, zobrazujících typické porodnické fyziologické i patologické situace a jejich řešení. Ke snadné a rychlé orientaci v knize přispívá věcný rejstřík.

Kniha doc. Pařízka je způsobem zpracování i šíří záběru zcela ojedinělým dílem, které bude nepostradatelnou součástí každé odborné knihovny nejen nemocniční, ale i soukromé. Přináší srozumitelný pohled do přístupu spolupracujících oborů a usnadní tak pochopení nezbytnosti mezioborové spolupráce při diagnostice a řešení kritických stavů v těhotenství, za porodu a v šestinedělí. Kniha je určena nejen porodníkům, gynekologům, anesteziologům a neonatologům, ale nepochybně přináší mnoho cenných poznatků i lékařům jiných oborů, kteří zde mají možnost pochopit závažnost porodnických patologií. Cenná je i pro studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, stejně jako v atestační přípravě. Kniha svou vynikající úrovní aspiruje na ocenění mezi nejúspěšnějšími medicínskými publikacemi roku.

Doručeno do redakce dne 15. října 2013

MUDr. Jiří Kepák, CSc. 

j.kepak@unbr.cz

gynekologické pracoviště Úrazové nemocnice v Brně

www.unbr.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×