Úvodní slovo


Autoři: R. Hudeček
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2010; 14(2): 63
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,


Ministerstvo zdravotnictví České republiky distribuuje do zdravotnických zařízení informační brožurku„Rádce pacienta – příručka ke zlepšení bezpečí pacienta“, kterou vydalo v roce 2009. V jejímúvodu ministryně zdravotnictví zdůrazňuje složitost zdravotního systému a zdravotní péče v Českérepublice a upozorňuje pacienty na potřebu dobré organizace a kontroly všech činností. Cituji: „Jednímz nástrojů, jak zvýšit bezpečí pacienta při poskytování zdravotních služeb, je jeho srozumitelné informování“.Náměstkyně pro zdravotní péči MZ ČR upozorňuje na rezervy Českého zdravotnictví v přístupuk pacientovi a na potřebu posílit postavení pacienta v tomto systému.

Klienti zdravotního systému tak dostávají do rukou stručný a výstižný manuál, který mimo jiné hnedv úvodu upozorňuje, že až u 10 % hospitalizací dochází k poškození pacientů! Publikace vysvětluje, co vše se vlastně skrýváza pojmem „bezpečí pacienta“ a co vše může pacient sám aktivně ovlivnit. V rádci je uvedeno desatero zásad bezpečnosti,které zahrnuje potřebu identifikace, znalosti ošetřujícího personálu, potřebu upozorňovat, kdykoli je to potřeba, možnost dotazovatse, hygienická pravidla, kterými se musí ošetřující personál řídit, a podobně. Jednotlivé kapitoly pak definují právapacientů a povinnosti zdravotníků, a to nejenom ve vztahu k lůžkovým zařízením, ale i směrem k registrujícím lékařům.

V kapitole „Na co máte právo?“ je uveden podrobný postup, jak lze podat stížnost řediteli zdravotního zařízení, pokud je klientse zdravotní péči nespokojen. Pokud pacient nebude souhlasit s výsledkem vyřízení stížnosti touto formou, doporučuje ministerstvoobrátit se na příslušný krajský úřad nebo přímo na Odbor kontroly MZ ČR. V případě stížností na konkrétního lékaře je navrženopodat stížnost na Českou lékařskou komoru nebo zdravotní pojišťovnu. V závěru publikace nechybí podrobný adresářvšech výše uvedených institucí, včetně webových adres a telefonních kontaktů nejrůznějších pacientských sdružení...

Ochrana osobnosti pacienta se tak stává v současné době stejně důležitým faktorem jako zajištění kvalitní a dostupnéodborné zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že obor gynekologie a porodnictví patří ve vyspělých zemích k těm, kde je frekvencestížností, trestních oznámení a požadavků na odškodnění absolutně nejvyšší, lze očekávat výrazný nárůst požadavkůze strany klientů nejenom na samotnou zdravotní péči, ale i na formu a kvalitu přístupu, chování zdravotníků, informovanosta v neposlední řadě i bezpečnost.

Za redakci Praktické gynekologie nám všem přeji i v těchto podmínkách dostatek energie, časua klidu pro vlastní práci…

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×