Novinky v estetické chirurgii ženského genitálu


New approaches in the aesthetic surgery of female genitalia

The paper provides an overview of aesthetic surgeries performed on female genital. The paper considers modern medical approach that requires individual and comprehensive approach to patient care. Psychological approach and appropriately led dialog with the patient should be inherent to every consultation by an aesthetic surgeon. Rehabilitation in the form of patient sexual training after the surgery is a newly introduced approach in patient care.

Key words:
aesthetic surgery of female genital – sexual training


Autoři: L. Janáčková
Působiště autorů: Oddělení somatopsychiky VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2010; 14(2): 96-97
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Článek podává přehled estetických operací na ženském genitálu. Zabývá se moderním medicínským přístupem vyžadujícím individuální a komplexní péči o pacientku. Zásady psychologického přístupu a vhodně vedený rozhovor je součástí každé konzultace estetického chirurga. Novinkou je rehabilitace ve formě sexuálního nácviku pacientek po zákroku.

Klíčová slova:
estetická úprava ženského genitálu – sexuální nácvik

Úvod

Estetická úprava genitálu chirurgickou cestou je stále častějším požadavkem žen na pracovištích estetické a plastické chirurgie a ve specializovaných gynekologických zařízeních. Součástí konzultace chirurga s eventuální pacientkou je i psychologický rozhovor. Cílem tohoto rozhovoru je zvážit míru psychických motivací (patologických projekcí problémů, stupeň důležitosti přikládaný pacientem) k objektivní deformitě či pragmatickému přání zlepšit vzhled. Každá pacientka má obyčejně představu o výsledku rekonstrukce, ale pouze chirurg zná reálné možnosti. Vytipování rizikových pacientů s vysokou pravděpodobností psychických problémů, kteří i po úspěšné, požadované rekonstrukci nebudou s výsledkem spokojeni, je hlavním cílem správně vedených konzultací [1].

Výkony estetické chirurgie

Důvody požadavku na úpravu genitálu, které přivádí pacientky do ordinací plastických chirurgů (event. gynekologů), můžeme rozdělit na tři oblasti.

V první řadě jsou to psychologickoestetické důvody vycházející z obavy z nepřitažlivosti, odpudivosti díky vlajícím nebo vyhublým stydkým pyskům [2].

Funkční důvody přivádí ženy s vlajícími malými stydkými pysky, které jsou při souloži vtlačovány penisem do vaginy [3]. Tato situace je hodnocena jako nepříjemná a vyvolává většinou rozpaky na obou stranách. Vlající malé stydké pysky jsou také příčinou bolestivých pocitů při nošení těsných kalhot apod. Chirurgické řešení je pak jedinou cestou k odstranění potíží.

Poslední a v současné době velmi vyhledávanou indikací je zvýšení sexuálního prožitku.

Estetická úprava ženského genitálu čítá zatím v ČR následující operační výkony [4]: redukce malých stydkých pysků, zvětšení velkých stydkých pysků, zúžení poševního vchodu, augmentace v bodě G, rekonstrukce panenské blány, odkrytí klitorisu, rekonstrukce hypertrofie klitorisu a další drobné výkony většinou spojené s odstraněním drobných kožních útvarů.

Operační přístup při redukci malých stydkých pysků spočívá v prostém snesení přebývající tkáně, nebo V-excizi. Častou estetickou kombinací této operace je i zvětšení velkých stydkých pysků, které operatér vyplní tukem pacientky z okolí pupku. Vzhledem k resorbci je nutné aplikovat množství tuku až v 70% nadbytku. Celkový stav před a měsíc po operačním zákroku ilustruje obr. 1.

Stav před a po redukci malých stydkých pysků a zvětšení velkých stydkých pysků (foto z archivu J. Války).
Obr. 1. Stav před a po redukci malých stydkých pysků a zvětšení velkých stydkých pysků (foto z archivu J. Války).

Dalším možným operačním zákrokem na ženském genitálu je zúžení introitu. Tímto zákrokem se rozumí plastika poševního vchodu a podle potřeby i přilehlé části pochvy a hráze. Provádí se nejčastěji ženám se získanou deformací zevního genitálu. Příčinou může být vaginální porod s rozsáhlým porodním poraněním či špatně zhojený nástřih hráze. Další skupinou žen vyhledávající tuto operaci jsou ženy v pokročilejším věku se sníženou elasticitou podslizničního vaziva. Přebytečné tkáně, části sliznice pochvy či kožní záhyby vchodu poševního a kůže hráze jsou odpreparovány a okraje řezů sešity vstřebatelným stehem.

V našich zeměpisných šířkách je relativně méně častou operací rekonstrukce panenské blány – hymenoplastika. Obnovu hymenu lze provést plastickou úpravou sliznice poševního vchodu. Výsledný efekt je nejlepší při provedení zákroku v co nejkratší době po porušení hymenu. Skalpelem je veden řez po obvodu poševního vchodu a následným sešitím je dokončena rekonstrukce tzv. hymenálního kruhu.

Jmenované operační zákroky mohou přinášet kromě estetických pozitiv i negativa skládající se z komplikací spojených se samotným výkonem a se sníženou citlivostí [5]. V těchto případech je sexuální nácvik vhodným doplňkem komplexní péče a rehabilitace pacienta. Při sexuálním nácviku spojeném s redukcí malých stydkých pysků a augmentací velkých stydkých pysků lze využít standardní instrukce cvičení jedna a dvě publikované S. Kratochvílem [6]. Cvičení pět a šest téhož autora je možným doplňkem při rehabilitaci po zúžení poševního vchodu.

V současné době je velice populární kontroverzní operační zákrok augmentace v oblasti bodu G. Cílem tohoto zákroku je zvýšený sexuální prožitek výraznějším drážděním oblasti domnělého bodu G. Adeptkami na tyto malé operační výkony jsou ženy, které neprožívají vaginální orgazmus, a cítí se tím ochuzeny. Praxe ukazuje, že u žen klitoridálně orgastických je jednoznačně větší procento úspěšnosti zákroku než u anorgastických pacientek. Operační výkon spočívá v podložení oblasti bodu G vlastním materiálem tedy tukem opět v 70% navýšení, nebo cizorodým materiálem např. Artecol, Restylan, kyselina hyaluronová. Oblast, kam se vpichuje materiál, se nachází na přední straně vaginy asi čtyři centimetry za poševním vchodem. Pacientky jsou mnohdy schopny předem označit toto místo, které je vnímáno jako výrazněji citlivé. Sexuální nácvik u této operace jednoznačně zvyšuje procento úspěšnosti zákroku. Sexuální nácvik po augmentaci oblasti bodu G můžeme rozdělit na oblast nekoitálních aktivit a koitálního nácviku. Nekoitální sexuální nácvik se skládá z dvou cvičení.

Cvičení 1

Žena v poloze na zádech, nohy rozevřené a pokrčené v kolenou. Po předchozím mazlení zasune muž prst jedné ruky dlaní vzhůru ženě do pochvy a bříškem prstu s lehkým tlakem pohybuje ze strany na stranu v místě hrbolu (pupence) po augmentaci. Tlak, pohyb i tempo si určuje žena (většinou totožně jako při dráždění klitorisu). Podobně vyžaduje i nepřerušované dráždění určitou dobu.

Cvičení 2

Žena leží na zádech, rozevřené a pokrčené nohy. Muž klečí mezi stehny partnerky a v místě augmentace provádí cvičení 1. Druhou rukou nebo jazykem současně dráždí klitoris stejnými pravidelnými pohyby.

Doporučené koitální aktivity po augmentaci oblasti bodu G se sestávají z dalších dvou cvičení. Muž je v aktivní roli, žena se soustřeďuje na prožitky.

Cvičení 3

Muž sedí v tureckém sedu, opírá se o dlaně za zády. Žena leží na zádech rozevřené pokrčené nohy, penis zasunutý v pochvě. Zkřížené nohy muže podkládají ženinu pánev.

Cvičení 4

Žena sedí na okraji pohovky. Muž klečí na zemi mezi nohami partnerky a zasunuje penis jen zčásti, tak, aby dolní strana žaludu byla v místě augmentace.

Mezi další estetické zákroky patří například odstraňování bradavic a mateřských znamének z oblasti genitálu nebo odstranění, či aplikace piercingu. Podle rozsahu a umístění daných kožních útvarů je možno zvolit i místní znecitlivění pomocí anestetika podaného ve formě injekce či gelu aplikovaného na kůži. Nezvyklé kožní útvary posoudí před zákrokem dermatolog a odstraněné tkáně jsou následně podrobeny histologickému rozboru.

Závěr

Estetické úpravy na genitálu přestávají být výsadou pracovišť estetických a plastických chirurgií. Stále častěji se s těmito požadavky setkávají právě gynekologové. Individuální psychologický přístup operatéra je základem dobře vedené konzultace s pacientkou. Cílem je pak úspěšná operace bez komplikací. Rehabilitace ve formě sexuálního nácviku je vynikajícím doplňkem a vhodnou formou psychoterapie pacientek po zákroku.

PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
Oddělení somatopsychiky VFN v Praze
LauraStrouhalova@seznam.cz


Zdroje

1. Janáčková L, Weiss P. Psychologické aspekty intimní chirurgie. Sexuológia 2006; 6(1): 2006, 17–18.

2. Canivet C. Esthetic surgery of the genitalia – is it a good idea? Lakartidningen 2004; 101(40): 3092–3093

3. Jernbeck J, Hober M. Vulvovaginal surgery for the esthetic and functional probleme. Satisfied patiens according a questionnaire from a private clinic. Lakartidningen 2004; 101(38): 2901–2904.

4. Válka J. Intimní chirurgie. Symposium estetické a plastické chirurgie. Brno, 2005

5. Gross S. Aesthetic and functional corrections of female genitál area. Gynakol Geburtshilfliche Rundsch 2007; 47(1): 23–32.

6. Kratochvíl S. Sexuální dysfunkce. Praha: Grada 2003: 145–157.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×