Tradiční peruánská medicína v léčbě neplodnosti


Traditional peruan medicine in the therapy of sterility.

Traditional peruan medicine in the therapy of sterility. The aim of this article is to explore possibilies of ancient peruan phytoterapy as adjuvant or alternative therapy of sterility. Efficacy of Maca and cat’s claw have demonstrated in few little studies. Personal skills of author confirm it.

Key words:
Maca –  cat’s claw –  phytoterapy –  sterility


Autoři: C. F. Bazán 1;  J. C. Correa 2;  T. Fait 3
Působiště autorů: Krankenhaus Grafenau, Deutchland Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Žatec 1;  Gynekologická ambulance, Casa Grande - La Libertad, Peru 2;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha 3
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(4): 232-233

Souhrn

Cílem práce je ukázat možnosti tradiční peruánské fytoterapie jako podpůrné, respektive alternativní terapie neplodnosti. Účinnost Maca a Una de gato je ukázána v několika drobných studiích. Osobní zkušenosti autora je potvrzují.

Klíčová slova:
Maca –  Una de Gato –  fytoterapie –  neplodnost

Úvod

Současná medicína disponuje velkým množstvím vyšetřovacích metod i léčebných postupů užívajících léky, jejichž účinnost je ověřena řádně postavenými studiemi (evidence based medicine). To je spojeno s vysokou cenou léčebných zákroků a navzdory snaze lékařů s jistým odosobněním medicíny. Pacienti se v zemích s nižší životní úrovní vracejí k tradiční medicíně ve snaze ušetřit. V zemích rozvinutých je tradiční medicína zejména mimoevropských národů opředena mystikou a její poskytovatelé většinou dokáží věnovat pacientovi čas a vzbudit v něm důvěru. To je spojeno s významným placebo efektem, který může u některých poruch pomoci. Bohužel i v této oblasti se vyskytují nepoctivci, kteří pro pacienta pouze připraví divadlo. Z peruánské medicíny vyspělých civilizací se díky španělské nekompromisní koloniální katolizační politice, kdy například rozsáhlé zápisy v písmu kipu byly zničeny jako pohanské, nezachovalo nic. Lidové léčitelství využívající místní rostliny však přetrvalo.

Zajímaly nás možnosti využít některých rostlin užívaných v peruánském lidovém léčitelství v současné gynekologii.

Maca

Rostlina Maca (Lepidium meyenii) roste v peruánských Andách ve výškách nad 3 300 m. Tradičně je užívána jako výživa a zlepšuje také plodnost. Hlízy obsahují kyselinu methyl- tetrahydro b- carboline- 3- karboxylovou (MTCA) účinkující jako inhibitor monaoaminooxidázy a mutagen. MTCA se však také vyskytuje ve vysoké koncentraci ve šťávě z citrusů, která je konzumována pro antioxidační účinky. Inhibici mutagenity MTCA v obou případech zajišťují polyfenoly [12].

Extrakt Maca funguje také jako inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Díky tomu stimuluje v dávce 3 g/ den libido na rozdíl od dávky 1,5 g/ den, která má nulový efekt [2]. Obdobně byl prokázán pozitivní vliv na sexuální dysfunkci premenopauzálních žen v denní dávce 3,5 g [1]. Mechanizmus zlepšení fertility není jasný, hormonální hladiny nejsou podáváním extraktu Maca ovlivněny [6].

Una de Gato (kočičí dráp, cat’s claw)

Una de Gato (Uncaria tomentosa) neboli kočičí dráp je dřevitá trnitá liána, které roste přibližně 30 m nad zemí v deštných pralesích. Užívá se kůra, kořeny a listy. Účinnou látkou je směs oxindolových alkaloidů a rostlinných sterolů [10]. Má významný vliv na imunitní systém, který je závislý na poměru pentacyklických a tetracyklických oxindolových alkaloidů [5]. Má protinádorové [4], protizánětlivé a antioxidační účinky. Protizánětlivé účinky s sebou přináší betasitosterol, stigmasterol, campesterol, katechiny a prokianidy. Užívá se na široké spektrum nemocí –  astma, gastritis, arthritis [7], neuralgie, žaludeční vředy, nádory, zánět močových cest, herpes zoster. Již po 2 000 let se užívá pro nepravidelnosti menstruačního cyklu a ve vysokých dávkách jako antikoncepce [3]. V antikoncepčním užití se podává jeden šálek odvaru z kořenů při menses po tři měsíce s prolongovaným účinkem další 3– 4 roky. Odvar se vyrábí vyvařením 5– 6 kg kořenů na jeden šálek [8].

Do Evropy se extrakt dostal v 90. letech minulého století jako adjuvantní léčba pro nemocné nádory a AIDS. Pro obecnou podporu imunity je doporučována dávka 0,5– 1 g extraktu denně, pro léčbu 3– 5 g [11]. Kontraindikací jsou stavy po transplantacích a před nimi a díky snižování agregace destiček stavy na antikoagulační terapii.

Užití v Evropě pěstovaných kultivarů s sebou nese riziko nestandardního poměru účinných látek [9].

Osobní zkušenosti

S Dr. José Castillo Correa jsme sledovali několik jeho pacientek, které měly dlouhodobě problémy se sterilitou. Ke studiu a sledování účinků rostliny Maca a Una de Gato jej přivedly jeho osobní problémy, respektive problémy jeho ženy, které se přes dva roky marných pokusů nedařilo znovu otěhotnět. Manželé už byli rozhodnuti postoupit umělé oplodnění se související hormonální léčbou. Jeho žena, původem z Maďarska, se před plánovanou procedurou ještě jednou obrátila na odborníky ve své rodné zemi, kteří jí jako alternativní metodu doporučili užívat Maca a Una de Gato. Manželka Dr. Castilla po šestiměsíční kůře opravdu otěhotněla a ve svých 43 letech porodila zdravé dítě. Na základě vlastního úspěchu Dr. Castillo dává svým pacientkám stejná doporučení.

V léčbě idiopatické sterility jsme v souboru deseti žen použili stejnou léčbu kombinací Una de Gato a Maca. Ženy nejprve užívaly dva měsíce Una de Gato ve formě odvaru z kůry nebo dvou kapslí denně. Poté dva měsíce oba partneři užívali dvě kapsle Maca denně (1– 1– 0 nebo 2– 0– 0).

Do dvanácti měsíců od zahájení terapie otěhotnělo osm z deseti pacientek, jejichž průměrný věk byl 36 let. Důvody ke zvolení této léčby byly ekonomické. Jeden cyklus in vitro fertilizace v Limě stojí 2 000 USD. Dvě pacientky z deseti musely zopakovat dvakrát stejnou léčebnou kůru a po druhém cyklu otěhotněly.

Pozitivní vliv terapie na sobě přes jistou prvotní nedůvěru pociťovali i muži v léčených párech, kteří shodně uváděli subjektivní pocit snadno pozorovatelného zvýšení množství ejakulátu.

Dr. Castillo uvádí případ společenského rizika léčby, kdy ho v jednom případě úspěšného otěhotnění pacientky atakoval její manžel. Nevěřil, že by jeho žena po tak dlouhé době mohla s ním znovu skutečně otěhotnět. Teprve po dlouhém vysvětlování a poučení o pozitivních účincích Maca- Una de Gato terapii se manžel pacientky uklidnil a nakonec doktorovi z celého srdce děkoval.

Závěr

Tradiční peruánská medicína používá celou řadu silných fytofarmak, které mohou mít jak příznivé, tak samozřejmě i negativní účinky. V terapii neplodnosti lze použít kombinaci extraktů z Una de Gato a Maca.

V kontextu evropské medicíny vidíme jejich místo u žen, které odmítají běžně užívanou hormonální terapii, či žen, kde klasické metody asistované reprodukce selhaly.

Samozřejmě pro širší užití by bylo nutné provést více studií prokazujících účinnost takové léčby.

Cílem hlavního autora článku je pokračovat ve výzkumu v rodné vlasti, získané výsledky analyzovat a zdokumentované informace o této alternativní cestě k plodnosti zpřístupnit sterilním párům, které nepřestaly hledat způsob, jak na svět přivést svého potomka.

MUDr. César Fernández Bazán1
MUDr. José Castillo Correa2
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.3

1 Krankenhaus Grafenau, Deutchland
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Žatec
2 Gynekologická ambulance, Casa Grande - La Libertad, Peru
3 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Zdroje

1. Brooks NA, Wilcox G, Walker KZ et al. Beneficial effects of Lepidium meyenii on psychological symptoms and measures of sexual dysfunction in postmenopausal women are not related to estrogen or androgen content. Menopause 2008; 15(6): 1157– 1162.

2. Dording CM, Fisher L, Papakostas G et al. A double‑blind, randomized, pilot dose‑finding study of maca root for management of SSRI‑induced sexual dysfunction. CNS Neurosci Ther 2008; 14(3): 182– 191.

3. Erowele GI, Kalejaiye AO. Pharmacology and therapeutic uses of cat‘s claw. Am J Health Syst Pharm 2009; 66(11): 992– 995.

4. García Giménez D, García Prado E, Sáenz Rodríguez T et al. Cytotoxic Effect of the Pentacyclic Oxindole Alkaloid Mitraphylline Isolated from Uncaria tomentosa Bark on Human Ewing‘s Sarcoma and Breast Cancer Cell Lines. Planta Med 2009 Sep 1. [Epub ahead of print]

5. Gonzales GF, Gonzales- Castaneda C. The methytetrahydro‑beta‑carbolines in Maca. eCAM 2008; 1– 2.

6. Gonzales GF, Córdova A, Vega K et al. Effect of lepidium meyenii, a root with aphrodisiac and fertility- enhancing properties, on serum reproductive hormone levels in adult healthy men. J Endocrinol 2003; 176(1): 163– 168.

7. Hardin SR. Cat‘s claw: an Amazonian vine decreases inflammation in osteoarthritis. Complement Ther Clin Pract 2007; 13(1): 25– 28.

8. Keplinger K, Laus G, Wurm M et al. Uncaria tomentosa –  ethnomedicinal use and new pharmacological, toxicological and botanical results. J Ethnopharmacol 1999; 64(1): 23– 34.

9. Lebeda A, Doležalová I, Valentová K et al. Biologická a chemická variabilita maky a jakonu. Chem Listy 2003; 97: 548– 56.

10. Pilarski R, Bednarczyk M, Gulewicz K. Evaluation of biological activity of Uncaria tomentosa –  using the chicken embryo model. Folia Biol 2009; 57(3– 4): 207– 212.

11. Reinhard KH. Uncaria tomentosa: cat‘s claw, uña de gato, or savéntaro. J Altern Complement Med 1999; 5(2): 143– 151.

12. Sathe SK, Hamaker BR, Sze- Tao KW et al. Isolation, purification, and biochemical characterization of a novel water soluble protein from Inca peanut (Plukenetia volubilis L.). J Agric Food Chem 2002; 50(17): 4906– 4908.

13. Valerio LG jr., Gonzales GF. Toxicological aspects of the South American herbs cat‘s claw (Uncaria tomentosa) and Maca (Lepidium meyenii) : a critical synopsis. Toxicol Rev 2005; 24(1): 11– 35.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2009 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se