Northwestern University’s Feinberg School of Medicine Northwestern Memorial Hospital –  Department of Obstetrics and Gynecology Chicago, USA Termín: 5.– 26. září 2009


Autoři: M. Huser
Působiště autorů: Gynekologicko porodnická klinika, LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(4): 242-243
Kategorie: Zpráva ze zahraniční stáže

Northwestern University je soukromá univerzita založená v roce 1851. Má celkem jedenáct fakult, mezi nimiž nechybí také lékařská fakulta. Škola zaměstnává 4 134 učitelů, z toho 1 642 na plný úvazek. Základními činnostmi školy jsou výuka, vědecká činnost a poskytování služeb klinické medicíny. Lékařské centrum univerzity, tzv. McGaw Medical Center zahrnuje celkem čtyři lékařské instituce: Children‘s Memorial Medical Center, Northwestern Memorial Hospital, Rehabilitation Institute of Chicago a Jesse Brown VA Medical Center. Místo mého působení byla Northwestern Memorial Hospital. Jedná se o univerzitní nemocnici s celkem 873 lůžky a všemi typy odborností. Nemocnice je hlavním medicínským výukovým pracovištěm Northwestern University’s Feinberg School of Medicine. Celá Northwestern Memorial Hospital je rozdělena na další čtyři menší celky: Feinberg Pavilion, Galter Pavilon, Prentice Women’s Hospital a Stone Institute of Psychiatry. Navíc nyní staví ještě nový specializovaný pavilon pro dětské pacienty. Nemocnice má 7 144 zaměstnanců, z toho je 1 603 lékařů. Ročně vykazuje více než 46 000 hospitalizací. Průměrná délka hospitalizace je 4,7 dne. Výdaje nemocnice v roce 2008 přesáhly částku 1,2 miliard USD. Instituce je mírně zisková –  výdaje byly něco přes 1 miliardu USD. Podle výroční zprávy utratí nemocnice za výdaje na vědu a výzkum celkem 4,3 milionů USD, tedy 3,5 % rozpočtu. Nemocnice se pyšní celou řadou ocenění –  například „100 Most wired hospitals“ nebo „State- of- the- art technology supporting patient care“. Nemocnice má také komerční pojišťovací složku tzv. Northwestern Memorial Insurance Company a Northwestern HealthCare Corporation. Součástí instituce je také velmi vážený a bohatý spolek lékařů Northwestern Memorial Physicians Group.

Já jsem měl možnost pobývat v části nemocnice věnované péči o ženu –  Prentice Women’s Hospital. Je situovaná v nové výškové budově otevřené v roce 2007. Budova byla kompletně postavena ze soukromých peněz štědrých dárců (filantropů) –  zejména paní Abry Prentice Wilkin (dcera Johna Rockefelera Prentice). Její hlavní složku tvoří Department of Obstetrics and Gynecology. Kliniku vede prof. Sherman Elias, jehož specializací je prenatální diagnostika. Vlastní klinika má celkem deset divizí (útvarů) –  General Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology, Maternal- Fetal Medicine, Reproductive Biology Research, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology and Infertility, Reproductive Genetics, Reproductive Ultrasound, Urogynecology a konečně Family Planning. Většina divizí je čistě klinická, část z nich je ale vyloženě zaměřená na vědu a výzkum. Klinika má celkem 320 lůžek a zaměstnává celkem 240 lékařů. Z těchto lékařů je pouze 40 z nich (13 %) v přípravě na specializaci, tzv. rezidentů. Klinika má také vlastní vzdělávací centrum pro pacienty, kde jim vyškolený personál podá podrobné informace o jejich diagnóze či léčbě a doporučí vhodnou literaturu k dalšímu studiu. Gynekologická divize má k dispozici šest operačních sálů, kde je prováděno celé spektrum chirurgických výkonů oboru. K dispozici mají také laparoskopického robota DaVinci. Porodnická divize odvede ročně téměř 12 000 porodů. Porod vede lékař, který pacientku sledoval prenatálně, a pacientka si ho většinou přivede k porodu s sebou. Na porodním sále je 32 porodních pokojů a 4 operační sály pro akutní císařské řezy. Epidurální analgezie je podána u 80 % porodů. Poloha plodu koncem pánevním se spontánně nerodí vůbec. Indukované porody představují cca 32 % objemu porodů. Při porodnických operacích je preferován VEX. Forceps se provádí výjimečně. Před porodem je nutná registrace na pracovišti, kterou je možné provést také elektronicky po internetu. Zajímavou součástí porodních sálu je tzv. „Obstetric Triage“. Jedná se o čtyři ambulantní místnosti, kde je pacientka vyšetřena porodníkem. Pokud porod zatím neběží, může tam zůstat dokud nebude jasné, zda se porod rozběhne, či nikoliv. Perinatologická divize má také speciální program pro obézní těhotné tzv. „Overweight Pregnacy Program“. Divize reprodukční medicíny (Reproductive Endocrinology and Infertility, REI) se zabývá léčbou neplodnosti. Za rok provedou cca 500 IVF cyklů, z toho 69 % představuje ICSI. Jejich pregnacy rate se pohybuje kolem 38 % a Take Home Baby Rate je kolem 28 %. Průměrně transferují 2,2 embrya na cyklus. V minulém roce provedli 142 kryoembryotransferů. Úspěšnost KET byla cca 35 % s průměrným počtem 2,6 embryí na cyklus. Divize má také vlastní program dárcovství oocytů s cca 100 cykly ročně (cca 60 % tvoří transfery čerstvých darovaných oocytů). Divize onkogynekologie řeší všechny tumory reprodukčního traktu ženy kromě nádorů prsu. Součástí divize je také centrum pro léčbu trofoblastické nemoci –  John I. Brewer Trophoblastic Disease Center. Na pracovišti rozvíjejí tzv. „Ovarian Cancer Early Detection and Prevention Program“. Specializační vzdělání v onkogynekologii (tzv. Gynecologic Oncology Fellowship) trvá tři roky, jeho podmínkou je specializace v základním oboru gynekologie a porodnictví (residency).

Větší část pobytu jsem strávil ve vědecké divizi kliniky. Jednalo se o Division of Fertility Preservation tzv. Woodruff laboratory. Je pojmenována po prof. Therese Woodruff, která ji vede. Hlavní oblastí zájmu laboratoře je výzkum folikulogeneze a úspěšně vyvíjí sytém in vitro kultivace ovariálních folikulů. Dále se zabývá výzkumem ovariální rezervy a endokrinních hormonů ovaria (inhibin, activin, antimullerian hormon). Divize vznikla před čtyřmi lety na podkladě vědeckého grantu National Institute of Health. Výzkumný projekt se souhrnným názvem „Oncofertility Consortium“ je plánován na pět let (2006– 2011) a jeho hlavním cílem je vývoj metod reprodukční ochrany u pacientů s onkologickým onemocněním. Grantový projekt má čtyři nezávislé části. Vědecká část se zabývá zejména vývojem kryokonzervačních technik na uchovávání embryí, oocytů a ovariální tkáně a vývojem systémů in vitro maturace ovariálních folikulů. Výzkum je prováděn zejména na zvířecích modelech (myši, králíci, opice), ale i na lidské ovariální tkáni. Sám jsem byl vyškolen v technice in vitro kultivace myších primordiálních folikulů ve zvláštním trojrozměrném prostředí, které simuluje podmínky in vivo. V rámci klinické části projektu bylo vytvořeno pozoruhodné sdružení klinických pracovišť na celém území USA, tzv. National Physicians Cooperative. Jejím hlavním smyslem je poskytování konzultační činnosti pacientům s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním s využitím konsorciem již vyvinutého know- how a také sběr ovariální tkáně pro vědecké účely. Třetí částí projektu je vzdělávací program pro odbornou i laickou veřejnost. Divize pořádá letní pobyty pro vědce, nabízí PhD programy, vydalo učebnici onkofertility a také pořádá kurzy pro střední školy (Oncofertility Saturday Academy). Integrální součástí programu konsorcia je také komerční stránka celé věci –  mají vlastní ochrannou známku, patenty, webové projekty či reklamní programy. Divize se snaží také propagovat etickou, právní a sociální stránku nového směru reprodukční medicíny zvaným onkofertilita. Spolupracující instituce na Northwestern University řeší etické problémy reprodukční medicíny, možnosti úhrady této péče, psychologickou podporu nebo epidemiologii malignit v reprodukčním věku.

Úhrada: rozvojový projekt MŠMT č. 7/ 16 „Karierní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání“.

as. MU Dr. Martin Huser, Ph.D.
Gynekologicko porodnická klinika, LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se