Klinické zkušenosti s kombifázickou kontracepcí


Clinical experiencies with combiphasic contraception

605 users and 121 doctors were investigated during study of satisfaction with combiphasic contraception (7 days of 0,04 mg EE + 0,025 mg desogestrel and 15 days 0,03 mg EE + 0,125 mg desogestrel). 60,8 % of users were fully satisfied and 34,4 % were partially satisfied after 2 month of therapy. Study shows the possibility to use this contraception as contraception of primary vote for women with unregular bleeding during another combined oral contraceptions.

Key words:
combiphasic contraceptive pills


Autoři: T. Fait
Působiště autorů: Gynekologicko–porodnická klinika ;  1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(2): 70-71

Souhrn

Ve studii sledující spokojenost s kombifazickou kontracepcí (7 dní 0,04 mg EE + 0,025 mg desogestrel a 15 dní 0,03 mg EE + 0,125 mg desogestrel) bylo dotazníkovou metodou osloveno 605 pacientek a 121 lékařů. Úplné vymizení obtíží po 2měsíční léčbě udalo 60,8 %, částečné zlepšení 34,4 % žen. Studie potvrzuje vhodnost této antikoncepce jako antikoncepce volby pro ženy s poruchami menstruačního cyklu při užívání jiné COC.

Klíčová slova:
kombifázická perorální antikoncepce

Úvod

Perorální kontracepce (combined oral contraceptive - COC) je vysoce účinná metoda zabránění těhotenství. Rozdíly mezi jednotlivými preparáty nejsou v jejich účinnosti, ale v neantikoncepčních účincích. Pacientky očekávají od COC pravidelnou, slabou a nebolestivou menstruaci a právě nesplnění tohoto očekávání je nejčastější příčinou změn preparátu či v horším případě volby méně účinné antikoncepční metody.

Jednotlivé preparáty kombinované hormonální kontracepce se liší použitou dávkou ethinylestradiolu (EE), použitým progestinem a svojí konstrukcí ve smyslu změn dávkování těchto složek v průběhu cyklu. Pokud jsou dávky obou složek konstantní, jedná se o monofázický přípravek, zvýšení dávky progestinu v 2. polovině cyklu je charakteristické pro bifázický modul. Trifázické přípravky mění dávku progestinu 2krát případně současně mění dávku EE. Nejnovější variantou je konstrukce kombifázická – na 7denní estrogen-dominantní fázi navazuje 15denní s převahou gestagenu.

Kombifázická konstrukce je nejblíže přirozeným změnám hladin v organizmu. Reguluje růst endometria, a tak zabraňuje nepravidelnému krvácení, které je způsobeno nedostatečnou sekreční přestavbou endometria či jeho atrofií.

Preparát Gracial obsahuje v první fázi 0,04 mg EE a 0,025 mg desogestrelu v tabletce, v druhé 0,03 mg EE a 0,125 mg desogestrelu. V měsíční dávce žena přijme o třetinu méně desogestrelu ve srovnání s monofázickými přípravky. Celková vyšší dávka EE současně indukuje zvýšení SHBG, které sníží hladinu volného testosteronu, což přináší příznivý vliv na mírné až střední akné.

Soubor a metodika

K ověření proklamované schopnosti preparátu Gracial kontrolovat menstruační krvácení, a tedy vhodnosti jeho volby jako COC pro ženy nespokojené s jiným preparátem pro nepravidelné krvácení provedla společnost CEGEDIM CZ průzkum mezi lékaři i pacientkami.

Ve studii probíhající od října 2005 do ledna 2006 bylo dotazníkovou metodou osloveno nezávisle 605 pacientek a 121 lékařů.

Výsledky

Lékaři volili Gracial jako antikoncepci pro prvouživatelky průměrně ve 21,4 % s mediánem 15,5 %, ostatní ženy byly převedeny pro nespokojenost se stávající antikoncepcí.

Příčina změny COC hodnocená lékařem a pacientkou.
Graf 1. Příčina změny COC hodnocená lékařem a pacientkou.

Po 2 cyklech užívání COC Gracial došlo k absolutnímu zlepšení v 76 % a v dalších 2,3 % k částečnému zlepšení.

Monofázickou COC užívalo 72,1 %, trifázickou 20,8 %, COC s dávkou EE 0,02 mg 35,8 %. 63,1 % respondentek užívalo COC více než 1 rok.

Spokojenost pacientek s vymizením obtíží po 2měsíční aplikaci Gracialu.
Graf 2. Spokojenost pacientek s vymizením obtíží po 2měsíční aplikaci Gracialu.

Úplné vymizení obtíží po 2měsíční aplikaci Gracialu udalo 60,8 %, částečné zlepšení 34,4 % žen.

Spokojenost udávaná pacientkami (94,4 %) je překvapivě vyšší, než spokojenost vnímaná jejich ošetřujícími lékaři (78,3 %).

Vyjádření spokojenosti s preparátem Gracial.
Graf 3. Vyjádření spokojenosti s preparátem Gracial.

Závěr

Studie společnosti CEGEDIM CZ potvrdila vysokou účinnost kombifázické konstrukce COC Gracial v úpravě menstruačního cyklu uživatelek hormonální antikoncepce. Studie potvrzuje vhodnost výběru Gracialu jako antikoncepce volby pro ženy s poruchami menstruačního cyklu při užívání jiné COC.

MUDr. Tomáš Fait

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se