Cerazette – praktické zkušenosti


Cerazette – practical experience

The author presents 3 interesting casuistics of adolescent girls who could not take estrogen contraception for health reasons and were successfully treated with Cerazette.

Key words:
contraception – gestagenic contraception – adolescent girls – Cerazette


Autoři: I. Pinkavová;  P. Koliba
Působiště autorů: ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících ;  Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(2): 72-74

Souhrn

Autorka předkládá 3 zajímavé kazuistiky dospívajících dívek, které ze zdravotních důvodů nemohou užívat kontracepci s estrogeny, a byl jim s úspěchem nasazen preparát Cerazette.

Klíčová slova:
kontracepce – gestagenní kontracepce – dospívající dívky – Cerazette

Úvod

V ambulanci pro gynekologii dětí a dospívajících na naší klinice ošetřujeme dívky ve věku od 0 do 19 let věku. Nejčastějšími důvody pro vyhledání gynekologické péče jsou zánětlivá onemocnění rodidel a nepravidelnosti menstruačního cyklu. Další velkou skupinu pacientek sledovaných v naší ambulanci tvoří dospívající dívky ve věku od 15 let užívající hormonální antikoncepci. Nejčastěji předepisujeme přípravky kombinované hormonální kontracepce. Některé z těchto dívek požadují nasazení antikoncepce, avšak ze zdravotních důvodů nemohou užívat estrogeny. Výjimečně se setkáváme s pacientkami, které estrogeny nechtějí užívat a žádají čistě gestagenní preparáty. V těchto případech s úspěchem nasazujeme Cerazette. Vybrali jsme některé zajímavé případy dívek užívajících Cerazette.

Kazuistika 1

17letá dívka: výška 168 cm, hmotnost 55 kg, v současné době studující.

V péči naší ambulance je od dubna 2000. Pacientka je také dlouhodobě sledována dětským pneumologem pro cystickou fibrózou. V září 2005 jí byla provedena interrupce v 6. týdnu těhotenství ze zdravotní indikace – pro plicní onemocnění. Následně dívka požadovala nasazení hormonální kontracepce. Pro počínající plicní hypertenzi byly preparáty s estrogeny kontraindikovány. Rovněž se intermitentně v posledních 2 letech objevovala elevace jaterních testů, bez přítomnosti patologického ultrazvukového nálezu v oblasti jater. V listopadu 2005 jsme po domluvě s pneumologem nasadili Cerazette 5. den cyklu při současném použití bariérové antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání. Pacientka přechodně slabě nepravidelně špinila po dobu 3 týdnů, poté následovala po dobu 3 měsíců amenorea, nyní má nepravidelnou menstruaci charakteru oligomenorey. Tento stav pacientce vyhovuje. Dívka nepozorovala vedlejší účinky léčby, plicní funkce nejsou zhoršeny, stávající hladiny jaterních testů v normě. S přípravkem je spokojená, komplianci hodnotíme jako velmi dobrou.

Kazuistika 2

17letá dívka: výška 172 cm, hmotnost 63 kg, v současnosti studující.

V péči naší ambulance je od ledna 2005. Osobní i rodinná anamnéza není ničím pozoruhodná, pouze v posledních 2 letech si dívka stěžuje na lehkou formu akné. V 16 letech požadovala nasazení hormonální kontracepce s příznivým účinkem na pleť. Gynekologické vyšetření bylo bez patologického nálezu. V únoru 2005 jsme nasadili kombinovanou kontracepci s antiandrogenním účinkem - Minerva. Pro zhoršující se bolesti hlavy, nauzeu a zvracení byla v dubnu 2005 provedena změna za preparát s nižší dávkou estrogenů – Lindynette. Potíže však přetrvávají. Pro uváděné potíže byla vyšetřena gastroenterologem s negativním nálezem a následně kombinovanou orální kontracepci v květnu 2006 vysadila. Po vysazení se stav upravuje, dále již byla pacientka bez potíží. Náplasťovou formu antikoncepce odmítá. V červnu 2005 jsme jí začali podávat Cerazette. Pacientka byla od začátku užívání bez potíží, první 4 měsíce nekrvácela, nyní má nepravidelný cyklus charakteru oligomenorey. Bolesti hlavy ani nauzea se již nevyskytly, nepozorovala zhoršení akné. Přeje si pokračovat v užívání Cerazette, za jedinou nevýhodu považuje nepravidelnosti cyklu.

Kazuistika 3

18letá dívka: výška 163 cm, hmotnost 53 kg, v současnosti studující.

V péči naší ambulance je od ledna 2006. Od svých 6 let se léčí pro inzulin-dependentní diabetes mellitus, nutná trvalá inzulinoterapie. Nyní aplikuje inzulin pomocí inzulinové pumpy. Glykemie v posledním roce dobře kompenzovány, nevyskytly se komplikace diabetu. V únoru 2006 se přichází informovat na možnosti antikoncepce. Vzhledem ke svému onemocnění žádá hormonální antikoncepci bez obsahu estrogenů. Se souhlasem ošetřujícího diabetologa jsme v březnu 2006 nasadili Cerazette. V začátku užívání intermitentně slabě krvácela po dobu 4 týdnů. Nyní nekrvácí, přeje si v užívání Cerazette pokračovat. Během užívání Cerazette nebylo nutné zvýšit dávky inzulinu, diabetes je i nadále dobře kompenzován. Vzhledem k věku byla pacientka z naší ambulance předána do další péče obvodního gynekologa.

Závěr

Uvedené kazuistiky ukazují, že i ve skupině dospívajících dívek má čistě gestagenní antikoncepce své využití. Před nasazením Cerazette je nutné pacientku podrobně poučit o možných nežádoucích účincích přípravku. Dívky negativně vnímají zejména nepravidelnosti cyklu, které mohou být někdy důvodem vysazení Cerazette. U sledovaných dívek, které požadovaly nasazení hormonální antikoncepce a u kterých je nevhodné, či dokonce kontraindikované užívání estrogenů, byla po nasazení Cerazette dobrá kompliance.

MUDr. Ivana Pinkavová

MUDr. Petr Koliba, CSc.

ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se