Recenze


Autoři: doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika ;  LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(3): 114

Janků K, Janků P et al. Kardiovaskulární choroby v těhotenství.

Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity 2005. Acta Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae, 121 vol. 319s.

V roce 1983 publikoval Karel Janků první československou monografii o kardiovaskulární problematice v těhotenství. Mohla vyjít jenom v malém nákladu, a tak byla ihned rozebrána.

Po 22 letech vychází znovu. Zcela přepracovaná, obohacená o celoživotní zkušenosti vynikajícího internisty – kardiologa, který 35 let pracoval jako konziliář brněnských gynekologicko-porodnických klinik.

Nové vydání reflektuje změny, ke kterým v posledních 20 letech dochází. Mění se spektrum kardiopatií, přibývá těhotných s vrozenými srdečními vadami. Objevují se nová, pro těhotenství specifická onemocnění, která svým rozsahem ohrožují život ženy a vyžadují kontinuální mezioborovou spolupráci. A protože porodník odpovídá za ženu po stránce etické i právní, musí být vedoucím týmu!

A právě porodníkům je tato monografie určena. Přináší jim nenahraditelné informace o diagnostice, prognóze, léčbě a dispenzarizaci těhotných s kardioangiopatiemi či hypertenzí.

Je rozdělena na část obecnou a speciální. V první z nich jsou mimo jiné i kapitoly o vlivu fyziologického těhotenství na hemodynamiku ženy, funkční klasifikace těhotných se srdečními vadami, hlavní kardiovaskulární rizika pro těhotné se srdečními chorobami a rizika pro jejich plod či přehled vlivu kardiologických léků v těhotenství. Čtenář jistě ocení i přehlednou kapitolu o kontracepci a sterilizaci žen s kardiovaskulárními chorobami.

Speciální část monografie začíná embryologickými poznámkami, podrobně se věnuje vrozeným i získaným srdečním vadám, těhotenské hypertenzi, hypotenzi a arytmiím i cévním chorobám včetně mozkových příhod a embolií.

Všech 319 stran zaujme lehkou čtivostí textu a četnými názornými schématy i obrázky. Není pochyb o tom, že již dnes je monografie nedílnou součástí odborné literatury lékařů zařazených do specializační přípravy. Neměla by však uniknout ani těm, kteří většinu času tráví na porodních sálech nebo dlouhodobě vedou prenatální péči.

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika

LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se