Slovo úvodem


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(3): 3
Kategorie: Úvodník

jp_37598_f_1
jp_37598_f_1

Vážené kolegyně a kolegové,

s účinností od dubna loňského roku vstoupil v platnost Zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V červnu letošního roku tak proběhly poslední atestace prvního stupně v oboru gynekologie a porodnictví a další adepti budou již připravováni a hodnoceni dle nového systému. Cílem inovovaného systému postgraduálního vzdělávání je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby, které zaručují kompetentní a kvalifikovaný výkon samostatné praxe lékaře v oboru gynekologie a porodnictví, a to v ambulantní i lůžkové péči. Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařské fakultě. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené pracovní době podle § 83a) zákoníku práce. Podmínkou pro získání specializace v oboru gynekologie a porodnictví je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v délce minimálně 5 let, z toho 54 měsíců povinné praxe v oboru gynekologie a porodnictví, z toho minimálně 9 měsíců na pracovišti akreditovaném pro specializační vzdělávání a povinná doplňková praxe v dalších oborech – chirurgie, vnitřní lékařství.

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkonů je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výcviku. V každém roce přípravy je navíc školenec povinen se aktivně zúčastnit jednoho výukového semináře ENTOG v české republice nebo zahraničí a rovněž se prezentovat nejméně jednou přednáškou na odborném vědeckém fóru a publikovat jeden článek v odborném časopise. Součástí přípravy je i získávání znalostí právních předpisů platných ve zdravotnictví, znalost systému zdravotní péče a financování zdravotnictví v našich podmínkách a jejich srovnání s členskými zeměmi EU i všeobecná znalost etických norem týkajících se oboru gynekologie a porodnictví. Hodnocení průběhu specializačního vzdělávání i získaných vědomostí musí být v souladu s rozvojem poznání v oboru gynekologie a porodnictví a každý školenec bude hodnocen v pravidelných intervalech. Splnění předpokladů specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví je nezbytným předpokladem pro získání další kvalifikace v nástavbových oborech – fetomaternální medicína, onkogynekologie, urogynekologie a reprodukční medicína. Po získání 10 let praxe v oboru může atestovaný lékař zastávat místo vedoucího lékaře samostatného lůžkového zařízení v oboru gynekologie a porodnictví. Věřím že tento systém přinese našemu oboru vyšší odborný kredit, pacientům celoplošné zkvalitnění péče a samotným lékařům dosažení vyšší celoživotní erudice a konkurenceschopnosti na trhu práce v podmínkách sjednocené Evropy.

as. MUDr. Robert Hudeček


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se