Slovo úvodem


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(3): 3
Kategorie: Úvodník

jp_37598_f_1
jp_37598_f_1

Vážené kolegyně a kolegové,

s účinností od dubna loňského roku vstoupil v platnost Zákon 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V červnu letošního roku tak proběhly poslední atestace prvního stupně v oboru gynekologie a porodnictví a další adepti budou již připravováni a hodnoceni dle nového systému. Cílem inovovaného systému postgraduálního vzdělávání je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby, které zaručují kompetentní a kvalifikovaný výkon samostatné praxe lékaře v oboru gynekologie a porodnictví, a to v ambulantní i lůžkové péči. Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařské fakultě. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené pracovní době podle § 83a) zákoníku práce. Podmínkou pro získání specializace v oboru gynekologie a porodnictví je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v délce minimálně 5 let, z toho 54 měsíců povinné praxe v oboru gynekologie a porodnictví, z toho minimálně 9 měsíců na pracovišti akreditovaném pro specializační vzdělávání a povinná doplňková praxe v dalších oborech – chirurgie, vnitřní lékařství.

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkonů je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výcviku. V každém roce přípravy je navíc školenec povinen se aktivně zúčastnit jednoho výukového semináře ENTOG v české republice nebo zahraničí a rovněž se prezentovat nejméně jednou přednáškou na odborném vědeckém fóru a publikovat jeden článek v odborném časopise. Součástí přípravy je i získávání znalostí právních předpisů platných ve zdravotnictví, znalost systému zdravotní péče a financování zdravotnictví v našich podmínkách a jejich srovnání s členskými zeměmi EU i všeobecná znalost etických norem týkajících se oboru gynekologie a porodnictví. Hodnocení průběhu specializačního vzdělávání i získaných vědomostí musí být v souladu s rozvojem poznání v oboru gynekologie a porodnictví a každý školenec bude hodnocen v pravidelných intervalech. Splnění předpokladů specializované způsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví je nezbytným předpokladem pro získání další kvalifikace v nástavbových oborech – fetomaternální medicína, onkogynekologie, urogynekologie a reprodukční medicína. Po získání 10 let praxe v oboru může atestovaný lékař zastávat místo vedoucího lékaře samostatného lůžkového zařízení v oboru gynekologie a porodnictví. Věřím že tento systém přinese našemu oboru vyšší odborný kredit, pacientům celoplošné zkvalitnění péče a samotným lékařům dosažení vyšší celoživotní erudice a konkurenceschopnosti na trhu práce v podmínkách sjednocené Evropy.

as. MUDr. Robert Hudeček


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se