Looking back to the 6th year of the Congress of occupational medicine with international participation, Luhačovice 19th and 20th October 2012


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 4, s. 174-175.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 19.–20. října 2012 se konal již 6. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Hlavními pořadateli byli tradičně Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti JEP a Lázně Luhačovice, a. s., ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a jejími lékařskými fakultami v Praze, Hradci Králové a Plzni, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Hornickou poliklinikou, s. r. o., v Ostravě.

Akce se konala tradičně pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a já si dovolím touto cestou poděkovat vrchní ředitelce pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby paní doktorce Viere Šedivé za laskavé převzetí osobní záštity nad naším kongresem.

Úvodem mi dovolte krátkou reminiscenci. Odborná spolupráce a navazující dlouholeté přátelství s kolegy z Luhačovic nabyly dynamiky po roce 1990, kdy jsem zdejší lékaře zapojil do práce Expertní komise MZ pro posuzování nemocí z povolání pro oblast Moravy a Slezska jako její tehdejší předseda. Vynikající byla zejména spolupráce s kolegy Zdeňkem Hlobilem a Jirkou Hnátkem.

Na základě našich nadstandardních vztahů a dlouhodobě budovaných osobních kontaktů jsem si v roce 2001 dovolil oslovit hospodářské vedení lázní. Navrhl jsem jim novou a kvalitativně vyšší etapu spolupráce – uspořádání kongresu.

Přípravu takové akce jsme se učili za pochodu a s laskavou pomocí luhačovických přátel, kteří mají s pořádáním obdobných akcí letité zkušenosti. Postupně jsme se pořadatelsky dopracovali na úroveň, za kterou se – podle mého názoru – nemusíme stydět a kongresy můžeme označit za nejprestižnější akci naší odborné společnosti, které se účastní většina významných odborníků pro nemoci z povolání a pro pracovní lékařství z České republiky a tradičně i ze Slovenska.

I. ročník se konal na podzim roku 2002 za účasti více než 160 účastníků ze tří zemí. Následné kladné hodnocení odbornou veřejností napomohlo při rozhodování nás pořadatelů o opakování akce.

Na II. ročníku v říjnu roku 2004 se registrovalo již přes 200 hostů. Vyslechli jsme odborná sdělení nejen ve dvou souběžných lékařských sekcích, ale i sdělení v nové sesterské sekci. S tímto nápadem jsme přišli jako s formou poděkování našim sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu. Novinka se setkala s velmi příznivým ohlasem a stala se nedílnou a svébytnou součástí odborného programu. V roce 2004 byla rovněž poprvé oceněna diplomem nejzajímavější sdělení z lékařské sekce.

V podobném rozsahu proběhl i III. ročník na podzim roku 2006. V reprezentativním zastoupení se poprvé zúčastnili i kolegové z KHS a ze Zdravotních ústavů, kteří svými erudovanými příspěvky významně přispěli ke zvýšení odborné úrovně našeho pracovního setkání.

Tradice a úspěšná spolupráce pokračovaly i v průběhu IV. a V. ročníku na podzim 2008 a 2010. V paměti účastníků jistě zůstala milá vzpomínka na povedenou vernisáž půvabných obrazů naší vzácné kolegyně a přítelkyně paní profesorky Jany Buchancové. Ministerstvo zdravotnictví na našich kongresech zastupoval náměstek ministra a hlavní hygienik ČR pan doktor Michael Vít, kterého vždy rádi vítáme mezi sebou.

Letos jsme se v nejkrásnějších moravských lázních sešli během posledních 12 let pošesté. Čekala nás práce ve dvou lékařských sekcích, jedné nelékařské sekci a posterová sekce.

Jakoukoliv větší společnou akci na této úrovni dnes není možné uspořádat bez sponzorské pomoci. Generálním sponzorem a spolupořadatelem byly i letos Lázně Luhačovice, a. s., hlavními sponzory pak firma Mercedes-Benz, centrum Moravia-Sever a firma Juwital, a. s. Děkujeme jim i všem ostatním sponzorům a věříme ve spolupráci i do dalších let.

Tradičně a s velkým potěšením jsme mezi námi přivítali – opět ve velmi prestižní sestavě – vážené kolegyně, kolegy a přátele ze Slovenska. Významně přispívají k vysoké odborné úrovni našeho setkání. Vždy si velmi rádi vyslechneme jejich zkušenosti s novými položkami na Seznamu nemocí z povolání, s jejichž aplikací do praxe nás – a nikoliv poprvé – předběhli. Společným přáním pořadatelů je, aby se mezi námi vždy cítili jako doma.

Od prvního ročníku kongresu se snažíme přijít pokaždé s něčím novým. I letos jsme nabídli malou inovaci – sesterská sekce se transformovala a pod novým názvem nelékařská sekce posloužila jako odborná tribuna nejen našim sestřičkám, ale i všem nelékařským odborníkům v pracovním lékařství.

VIP osobností kongresu byl pan Ing. Jan Halíř, vrchní ředitel úseku ekonomicko-správního České správy sociál­ního zabezpečení, který nám pomohl specifikovat společenské dopady naší odborné činnosti z hlediska hodnocení ze strany MPSV ČR a informoval nás o aktuálním stavu legislativních příprav úrazové pojišťovny.

Limitovaný rozsah článku mi neumožňuje vyjmenovat všechny významné účastníky. Někteří byli uvedeni v abecedním pořadí v tištěném programu, který měli kongresoví hosté k dispozici. Nicméně si dovolím tvrzení, že vážené a respektované osobnosti jako generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., pan doktor Bláha, paní profesorka Buchancová a všichni její slovenští kolegové, paní ředitelka Šviráková z KHS se sídlem ve Zlíně, paní doktorka Sixtová z MZ ČR, pan profesor Jirák v zastoupení děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity a mnozí další byli tou nejlepší zárukou odborné úrovně našeho pracovního setkání. Panu profesorovi Jirákovi jsme si jménem pořadatelů dovolili poblahopřát k nedávnému významnému životnímu jubileu.

V rámci úvodního projevu jsem auditoriu představil organizační tým, který zodpovídal za více než roční přípravu a průběh akce. Prezidentem kongresu byl pan docent Jiří Chaloupka, předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP, sekretářem kongresu paní docentka Marie Nakládalová, první místopředsedkyně naší odborné společnosti.

Předsedou vědeckého programového výboru a mou pravou rukou byl tradičně pan docent Evžen Hrnčíř. Za nelékařskou sekci zodpovídal pan primář Aleš Hejlek.

Při děkování rozhodně nesmím zapomenout na pracovnice sekretariátu kongresu v čele s panem primářem Jiřím Hnátkem. Byli všem účastníkům k dispozici po celou dobu konání akce. Všichni výše jmenovaní jsou pro výkon těchto funkcí výjimečně kompetentní, pro mne osobně bylo ctí a radostí s nimi kongres připravovat.

Pro všechny pořadatele znamená příprava mnohaměsíční dobrovolnou mimopracovní aktivitu, kterou vede snaha navázat na pracovní odkaz našich vážených a respektovaných předchůdců. Tichou vzpomínku jsme věnovali vynikajícím osobnostem, se kterými jsme se v Luhačovicích rádi potkávali a kteří již dnes nejsou mezi námi. Za všechny jsem si dovolil vzpomenout pana docenta Kohouta, pana profesora Hůzla, pana primáře Petrželu, pana primáře Slepičku, pana primáře Eislera, pana primáře Prokopa a paní doktorku Menclovou. Nedávno nás tiše a neokázale opustil všemi oblíbený emeritní primář pan František Staník ve věku pouhých 65 let. Jeho památku uctili kongresoví účastníci minutou ticha.

Ve vlastním odborném programu jsme vyslechli 35 sdělení v lékařské sekci, 8 sdělení v nelékařské sekci, prezentováno bylo 15 posterů.

Autoři nejlepších tři sdělení v obou sekcích byli oceněni na úvod společenského večera diplomem a dárkovým balíčkem. Písemné poděkování výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP obdrželi pan generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha a vrchní ředitel České správy sociálního zabezpečení Ing. Jan Halíř. Po výše uvedených oficialitách následoval bohatý raut gastronomických lahůdek se studenou i teplou kuchyní a svělými moravskými víny. K poslechu i tanci hrála cimbálová muzika Korečnica z Uherského Brodu a country kapela Lehká noha z Brna. Stará přátelství se krásně potvrzovala, nová příjemně navazovala. Naše kolegyně opět dokazovaly, že jsou nejen zdatnými odbornicemi v pracovním lékařství, ale že jim to ve večerních toaletách mimořádně sluší. Slovenští přátelé byli odborně velmi zdatní při prezentaci svých četných sdělení i v bohaté odborné diskusi a navíc potvrdili svou pověst skvělých bavičů a zpěváků lidových písní.

Po půlnoci jsme se neradi rozcházeli do svých pokojů s vědomím, že nás čeká ještě druhé pracovní kongresové dopoledne.

Závěrečné zhodnocení provedl předseda vědeckého programového výboru, který poděkoval pořadatelům a sponzorům, ocenil hojnou aktivní účast, bohatou diskusi a kladně zhodnotil celý průběh akce.

Přál bych si, aby náš kongres byl vnímán oběma sesterskými odbornými společnostmi jako další pozitivní krok na cestě k obnovení důvěry a vzájemně výhodné a rovnocenné spolupráce mezi Společností nemocí z povolání a Společností pracovního lékařství.

Pokud se podaří navázat na dosavadní tradici a uspořádat za dva roky VII. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, nebude práce pořadatelů vůbec jednoduchá. Laťku odborné i společenské úrovně akce se nám podařilo nastavit hodně vysoko.

Rosťa Gromnica


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se