MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., zemřel


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 4, s. 168.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 29. listopadu 2012 zemřel náhle ve věku 83 let MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., dlouholetý pracovník Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze a jedna z nejuznávanějších osobností hygieny práce.


Rodák z Nymburku, pokračoval ve stopách svého otce, praktického lékaře. Jeho celoživotní medicínskou orientaci předznamenalo studium na tehdy právě otevřené Lékařské fakultě hygienické. Jako jeden z prvních v republice úspěšně složil II. atestaci z oboru hygieny práce. Postupně působil na hygienicko-epidemiologické stanici hl. m. Prahy, na tehdejším Ministerstvu chemického průmyslu a na Ministerstvu zdravotnictví. Od roku 1970 až do dne své smrti pracoval ve Státním zdravotním ústavu, kde zúročoval své bohaté zkušenosti získané v praxi.

Celoživotním leitmotivem odborného působení dr. Fuchse byla průmyslová toxikologie. Zvláštní láskou se mu stala zejména legislativa týkající se chemických látek včetně technických norem. Na toto téma obhájil již svou kandidátskou disertační práci. Pozdější působení dr. Fuchse zdaleka přesáhlo rámec SZÚ. Hygienická služba mu vděčí za zásadní podíl při tvorbě i aplikaci právních předpisů i za návrhy mnoha expozičních limitů chemických látek pro pracovní prostředí. Svojí publikační a konzultační činností pomáhal výrobcům chemických látek a přípravků vyrovnat se s požadavky na ochranu zdraví. Svoje bohaté znalosti a zkušenosti předával několika generacím hygieniků práce v IPVZ, NCO NZO a na 3. lékařské fakultě. Každodenně poskytoval četné dobré rady a konzultace mnoha kolegům, vždy ochotně a s noblesou. Všichni jsme obdivovali jeho schopnost orientovat se ve složité problematice, vynikající paměť, nezávislý logický úsudek i důslednost a preciznost při formulaci odborných stanovisek. Společnost pracovního lékařství ČLS JEP ocenila zásluhy dr. Fuchse udělením medaile prof. Teisingera.

Dr. Fuchs patřil ke šťastným jedincům, jejichž biologický věk je podstatně nižší než věk chronologický. Svojí obdivuhodnou duševní svěžestí a elánem předstihoval i spolupracovníky o mnoho let mladší. Práce byla jeho koníčkem. Přestože v posledních letech byl zaměstnán formálně jen na zkrácený úvazek, ve skutečnosti přicházel na pracoviště jako jeden z prvních a odcházel mezi posledními. Tak tomu bylo i v osudný den 29. listopadu 2012, kdy v podvečerních hodinách při cestě ze zaměstnání jeho životní dráhu náhle ukončila tragická dopravní nehoda. Stalo se tak jen několik desítek metrů od vchodu do SZÚ, s nímž byl jeho pracovní život tak úzce spjat.

Kim Fuchs, jak jsme ho směli oslovovat, byl mužem práce. Zároveň ale dovedl vychutnávat všechny radosti života a lidem s ním bylo dobře. Jako moudrý doyen Centra nám svým nadhledem pomáhal překonávat kritické situace. Byl pro nás nejen vysokou autoritou v oblasti odborné, ale často i rádcem ve věcech osobních. Vždy dokázal poradit, povzbudit i potěšit.

Tvrzení, že nikdo není nenahraditelný, má své výjimky. Kim je jednou z nich. Bude nám chybět, ale v naší paměti bude žít dál.

Spolupracovníci z Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se