Nebezpečí vznícení a exploze průmyslového prachu


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 1, s. 38.
Kategorie: Zprávy

Používání potencionálně výbušných materiálů je v Evropě řízeno předpisy CAD a ATEX (Chemical Agents Directive). Zatím co předcházející předpisy zahrnovaly pouze plyny a páry, nová nařízení zahrnují i riziko výbuchu rozptýleného prachu. V průmyslu vzniká velké množství prachu, např. při vrtání, odstřelech, pilování, přepravě, dělení, mletí, míchání, sušení atd. Dřívější předpisy se zaměřovaly na ochranu lidí před pracovní expozicí, v nových předpisech je prioritou nebezpečí požárů a výbuchů.

Základním principem prevence nebezpečí je vyloučení, popř. minimalizace hromadění prachu. Stává se totiž, že nehoda začíná malým místně lokalizovaným vzplanutím, ale rozšiřuje se na mohutnou prašnou explozi, která zasáhne celé budovy, protože se v jejich prostorách za delší dobu nahromadil prach. Primární exploze zvíří usazený prach z podlah, stropních a stavebních konstrukcí, zařízení apod., čímž umožní zničující sekundární explozi. Souvislá vrstva usazeného prachu o síle 1 mm vytvoří ke vzplanutí schopný oblak vysoký 5 metrů.

Jakýkoliv organický prach obsahující částice menší než 500 mikrometrů se pokládá za vznětlivý. Prevence explozí má různé podoby. Jednou z nich je snížení či vyloučení kontaktu prachu s kyslíkem (LOC – Limiting Oxygen for Combus-tion). Tato metoda je uplatňována v menší míře u uzavřených systémů. Jinou zásadou prevence je vyloučení zdroje vzplanutí. Některé prachy jsou citlivé ke vzplanutí jako plyny a páry. Tato citlivost se testuje a závěry se vyjadřují jako MIE (Minimum Ignition Energy), MIT (Minimum Cloud Ignition Temperature) a LIT (Layer Ignition Temperature). Finančně náročná je prevence založená na izolování místa případné exploze, aby nedošlo k jejímu rozšíření. Maximální explozivní tlak se zjišťuje ve speciální 20litrové kulaté kovové nádobě. Nejrozšířenější metodou prevence je větrání, které odvádí vznikající prach. Místo vyústění má být mimo zařízení a se zákazem vstupu osob. Pozornost je třeba věnovat i částem odstraňujícím prach, jako jsou filtrační zařízení (při čištění filtrů a vyprazdňování zásobníků). Kontrolovat je třeba i všechny potencionální zdroje vzplanutí, jako např. elektrická zařízení, elektrostatické výboje, horké, žhavé a hořící materiály apod. K prevenci patří i příslušné stavební úpravy (izolace nebezpečných míst, možnosti ochrany a úniku do bezpečných prostor atd).

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Zdroje

Chilwortrh Technology: Fire and Explosion Hazards in Dust Coillection Systems. Datasheet 2008, s. 1–4.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2009 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se