Zdravotní péče o pracovníky služebně vyjíždějící do rizikových oblastízahraničí – zkušenosti za 27 let


Health Care ofWorkers on Official Trips to Risk Areas Abroad – 27-years Experience

The author presents the history of the Centre for Travel Medicine at the Clinic of Occupational Diseases of the Faculty HospitalHradec Králové in 1975-2001. During this period they made 87 501 examinations of subjects travelling abroad. From thenationwide notified number of 1089 occupational tropical diseases their centre notified 284 infectious and parasitic occupationaldiseases, i.e. 26% of the total number in the Czech during that period. Consistent with the nationwide statistics most frequentlymalaria was reported: in the whole CR 481 cases, in the mentioned centre 144 which is almost 30%. One of these cases in Nigeriawas fatal when anti-malaria prophylaxis with Lariam failed. The second most frequent diseases in the CR was viral hepatitis,almost all cases were type A, a total of 146, in the Centre of Travel Medicine in Hradec Králové only 28 cases which is 11%. Thethird place was held in the CR by 164 amoebiasis incl. 81 reported by the Centre in Hradec Králové i.e. 49%. The highest numberof notified tropical diseases was in 1977, 1981, 1984 and 1995 which correlates with nationwide figures. The author presents alsoexperience with clinical and laboratory manifestations of different groups of tropical diseases and treatment, incl. Two publishedcases of beri-beri notified as other occupational damage from Peru and Nigeria. She also draws attention to some problems ofimmunization before trips abroad.

Key words:
Centre of Travel Medicine, occupational tropical diseases, malaria, amoebiasis, immunization


Autoři: E. Korolová
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání FN Hradec Králové, zastupující přednostka MUDr. Eva Korolová
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 4, s. 177-179.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka uvádí historii působení střediska cestovní medicíny na Klinice nemocí z povolání FN Hradec Králové v letech1975–2001. Za toto období provedli 87 501 vyšetření cestovatelů do zahraničí. Z celostátního hlášeného počtu 1089 profesionálníchtropických nemocí hlásilo toto středisko 284 tropických nemocí infekčních a parazitárních jako nemoci z povolání, což je 26 %z celého počtu v ČR za toto období. V souladu s celostátní statistikou bylo nejvíce hlášených případů malárie, v celé ČR celkem 481případů, na uvedeném středisku 144, což je téměř 30 %. Jeden z těchto případů bylo i úmrtí v Nigérii při selhání profylaxe protimalárii Lariamem. Druhé nejčastější onemocnění v ČR byly virové hepatitidy, téměř všechny typu A, celkem 246, na střediskucestovní medicíny v Hradci Králové jen 28 onemocnění, což je 11 % z počtu. Na třetím místě v ČR bylo 164 amebóz, z tohohlášených Klinikou nemocí z povolání v Hradci Králové 81, což je 49 %. Největší počet hlášených tropických nemocí byl v letech1977, 1981, 1984 a 1995, což koreluje s celostátními čísly. Dále autorka uvádí zkušenosti s klinickými a laboratorními projevyjednotlivých skupin tropických onemocnění a léčbou včetně dvou publikovaných případů beri-beri hlášených jako jiné poškozenízdraví z práce z Peru a Nigérie. Dále upozorňuje na některé problémy s očkováním před cestou do zahraničí.

Klíčová slova:
středisko cestovní medicíny, profesionální tropické nemoci, malárie, amébózy, očkování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se