Zátěž fyzikálními faktory u horníků


Burdening Miners with Physical Factors

In occupations under the heading miner during evaluation of disorders caused by physical factors (in the sense of items 6-10chapter II appendix of Government regulation 290/95) as a rule trespassing of permissible limits of exposure is assumed. The termminer includes, however, in the wider sense of the word all occupations associated with the mining of mineral resources. In themajority of these occupations exposure to beyond-limit vibrations and overburdening of the upper extremities is rule out. Miners inthe narrower sense of the word – quarry men, breakers, diggers – work under specific conditions depending on a group offactors:1. geological and mining factors; 2. technological factors; 3. organizational, economic and social factors. This is why inthese occupations exposure to overburdening and excessive vibrations acting on the upper extremities is more or less individual. Inthe interest of objectivity every case must be assessed individually based on the maximum of available information. There isa general tendency to overestimate the actual burdening with physical factors in mining occupations.

Key words:
mining, physical factors, occupational diseases


Autoři: S. Urban
Působiště autorů: Oddělení nemocí z povolání, NsP Příbram-Zdaboř, primář MUDr. Stanislav Urban
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 4, s. 183-185.
Kategorie: Články

Souhrn

U profesí shrnovaných pod pojem horník je – při posuzování poruch způsobených fyzikálními faktory ve smyslu položek 6–10kapitoly II přílohy k nařízení vlády 290/95 – obvyklé apriorně předpokládat překračování přípustných limitů expozice. Pojem horníkvšak v širokém smyslu slova zahrnuje všechny profese spojené s těžbou nerostných surovin. U většiny těchto profesí je expozicenadlimitním vibracím a přetěžování horních končetin vyloučena. Horníci v užším slova smyslu – lamači, raziči, rubači – pracují vespecifických podmínkách závislých na souboru geologickobáňských, technologických, organizačních, ekonomických a společenskýchfaktorů. V důsledku toho je i u těchto profesí expozice přetěžování a nadměrným vibracím působících na horní končetiny víceméněindividuální. V zájmu objektivity je nezbytné individuální posouzení každého případu na základě co největšího množství dostupnýchinformací. Existuje všeobecná tendence reálnou zátěž fyzikálními faktory u hornických profesí přeceňovat.

Klíčová slova:
hornictví, fyzikální faktory, nemoc z povolání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se