Respirační příznaky a plicní funkce v přadláckých lnářských provozech


Respiratory Symptoms and Pulmonary Functions in Flax Spinners’Workshops

The objective of the work was to assess the incidence of respiratory symptoms and the level of pulmonary functions in workers offlax spinners workshops with regard to the dust content and microbiological characteristic of the atmosphere. The group comprised112 subjects (89 woman, 23 men). The method included a modified anamnestic respiration questionnaire of the British ResearchCouncil. Pulmonary functions were assessed by the flow/volume curve method: for the first time before the shift after the least twonon-working days and for the second time during the shift. The mean of all-shift dust concentrations was 10.6 mg/m3 (SD 7.5, range2.7 – 39.4). The microbial contamination per 1 m3 of air was 275 452 and also the structure of species was a serious issue. At leastone respiratory symptom associated with work was reported by 41% workers, the predominating symptoms was cough (36.6%subjects). The prevalence of chronic bronchitis according to WHO criteria was 20.5%. Byssinotic symptoms were reported by 6.3%of the examined subjects. Chronic ventilation disorders of a mild degree were recoreed in 7% of the subjects, more severe disorderswere not detected. Although the incidence of subjective complaints was relatively high in the workshop, it was not associated withdeterioration of pulmonary functions.

Key words:
flax, textile, respiratory symptoms, byssinosis


Autoři: M. Nakládalová 1;  J. Fialová 1;  A. Skálová 2
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF UP a FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. Jarmila Fialová, CSc. 2Okresní hygienická stanice Zlín, ředitelka MUDr. Olga Gröschlová 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 4, s. 190-194.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit výskyt respiračních symptomů a úroveň plicních funkcí u pracovníků přádláckých lnářských provozůs přihlédnutím k celkové prašnosti a mikrobiologické charakteristice ovzduší. Soubor tvořilo 112 osob (89 žen, 23 mužů). Metodikazahrnovala modifikovaný anamnestický respirační dotazník Britské výzkumné rady. Plicní funkce byly měřeny metodou křivkyprůtok/objem poprvé před směnou nejméně po dvou dnech pracovního volna a podruhé během této směny. Průměr celosměnovýchkoncentrací prachu činil 10,6 mg/m3 (SD 7,5; rozmezí 2,7–39,4). Mikrobiální kontaminace pracovního ovzduší byla vysoká,průměrný počet mikrobů v 1 m3 vzduchu činil 275 452, také druhové zastoupení bylo závažné. Alespoň jeden respirační příznaksouvisející s prací uvedlo 41 % pracovníků, převažujícím symptomem byl kašel (36,6 % osob). Prevalence chronické bronchitidypodle kritérií SZO dosahovala 20,5 %. Bysinotické příznaky uvedlo 6,3 % vyšetřených. Chronická ventilační porucha lehkéhostupně byla zjištěna u 7 % vyšetřených, těžší poruchy nebyly nalezeny. I když výskyt subjektivních obtíží v přádelně byl poměrněvysoký, nebyl provázen výraznějším zhoršením plicních funkcí.

Klíčová slova:
len, textil, respirační symptomy, bysinóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se