Nemoci z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice v České republice v letech1996–2001*


Occupational Diseases of the Airways, Lungs and Pleura in the Czech Republic in 1996 to 2001

Occupational diseases of the airways, lungs and pleura notified according to chapter III of the List of occupational diseasesaccounted in 1996 to 2001 (2438 new cases) for 20% of all occupational diseases. The trend of occupational respiratory diseaseswas throughout the six-year interval declining and dropped from 538 occupational diseases notified in 1996 to 309 in 2001. Thediseases affected working people aged 18 to 90 years, mean 52± 14 years. Among the patients men predominated (81%). Accordingto classification by economic branch 45% of all diseases developed in coal mining and 10% in uranium mining. In the CzechRepublic pneumoconiosis caused by dust containing free silica predominated (61%) over occupational asthma and allergicdiseases of the upper airways (22%), lung cancer caused by radioactive substances (10%) and bronchopleuropulmonary diseasescaused by asbestos which accounted for 5% of the spectrum of occupational respiratory diseases.

Key words:
working environment, occupational diseases, pneumoconiosis, occupational asthma, occupational cancer, disease causedby asbestos


Autoři: P. Brhel
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF MU a FN U sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2002, No. 4, s. 167-172.
Kategorie: Články

Souhrn

Nemoci z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice ohlášené podle kapitoly III seznamu nemocí z povolání tvořily v letech1996–2001 počtem 2438 nových případů 20 % všech nemocí z povolání. Trend počtu nemocí z povolání respiračního systému byltrvale v celém šestiletém intervalu sestupný a pohyboval se od 538 nemocí z povolání ohlášených v roce 1996 do 309 v roce 2001.Byli postiženi pracující ve věku od 18 do 90 let, průměr 52±14 let. Mezi nemocnými převažovali v 81 % muži. Podle odvětvovéklasifikace ekonomických činností 45 % případů vzniklo při dobývání uhlí a 10 % při dobývání uranové rudy. V České republicedominovaly podílem 61 % pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, před profesionálnímastmatem a alergickými onemocněními horních cest dýchacích s 22 %, rakovinou plic z radioaktivních látek s 10% podílema bronchopleuropulmonálními nemocemi z azbestu, které tvořily 5 % spektra profesionálních respiračních nemocí.

Klíčová slova:
pracovní prostředí, nemoci z povolání, pneumokoniózy, profesionální astma, profesionální rakovina, nemoci z azbestu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se