Vývoj sluchové poruchy u pracovníků v riziku hluku


Development of Hearing Disorders in Workers Exposed to Noise

The author summarizes data pertaining to conditions for development of impaired hearing due to long-term action of noise.Noise acts on the human organism in several regions. In addition to hearing damage disorders of vegetative and psychic functionsdevelop. The acoustic cell is affected by prologed noise in four stages: adaptation, acoustic fatigue, acoustic exhaustion andatrophy of the acoustic cell. Deterioration of acoustic cell function and their organic damage leads to a defect of the sensorineuralbasocochlear type. During audiometric evaluation of hearing in people exposed to noise we use four sets of values: type of hearingdefect, general trend of the defect, dynamics of progression and „watch“ frequency. So far it is not possible to differentiateprospectively a noise resistant and a noise sensitive subject. Therefore audiometric screening is necessary to enable us to takeappropriate preventive measures already during the first signs of increased and excessive noise-conditioned acoustic damage.

Key words:
noise, impaired hearing, prevention


Autoři: M. Lejska
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr, Brno, přednosta prim. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 3, s. 129-133.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou shrnuta data týkající se podmínek vývoje poruchy sluchu dlouhodobým působením hluku. Hluk působí na organismus člověka v několika oblastech. Kromě vlastního poškození sluchu se objevují poruchy vegetativních i psychických funkcí. Nasluchovou buňku působí dlouhodobý hluk ve čtyřech fázích: adaptace, sluchová únava, sluchové vyčerpání a atrofie sluchovébuňky. Zhoršení funkce sluchových buněk a jejich organické poškození vede k vývoji sluchové vady senzorineurálního bazokochleárního typu. Při audiometrickém hodnocení stavu sluchu u pracovníků v hluku vycházíme ze čtyř hodnot: typ vady sluchu, celkovátendence vady sluchu, dynamika progrese a „hlídková“ frekvence. Hlukově rezistentního a hlukově senzitivního člověka zatím nelzeprospektivně odlišit, proto je třeba provádět vyhledávací audiometrická vyšetření, abychom již při prvních známkách zvýšenéhoa nepřiměřeného poškození sluchu z hluku mohli účinně preventivně zasáhnout.

Klíčová slova:
hluk, vady sluchu, prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se