Transkutánní oxymetrie během hyperbarickéoxygenoterapie


Transcutaneous Oximetry during Hyperbaric Oxygen Therapy

Hyperbaric oxygen therapy (HBO2 ) is recommended in different conditions associated with the necessity to increase the oxygenlevel in affected tissue. The principle of treatment is to increase the oxygen supply to ischaemic tissue by supplying oxygendissolved in blood during increased surrounding pressure. Transcutaneous measurement of partial oxygen pressure (PtcO2 ) is usedfor indications of ischaemic affections for hyperbaric oxygen therapy.HBO2 was applied at a pressure of 0.28 MPA for a period of 80 mins. Values of PtcO2 under these conditions were notpublished so far. The authors investigated PtcO2 values in 29 patients with ischaemic disorders of the lower extremities, placing theelectrode on the tarsus of the foot and on the external side of the crus. The control group comprised 127 patients, treated withHBO2 on account of other diseases. For statistical comparison the double-selection t-test with unequal scatter was used.The PtcO2 values on the healthy tarsus increased during HBO2 roughly eight times (from ca 60 to 480 mmHg). On the affectedextremity roughly five times (from ca 60 to 300 mmHg). The differences of the two groups were statistically significant (p < 0.01 - 0.05).On the healthy crus there was a roughly ninefold increase of pO2 (from 65 to 600 mmHg) and on the affected crus a sixfoldincrease from 60 to 360 mmHg). The difference of these groups was statistically significant (as a rule p < 0.001).The assessed values of PtcO2 could be only approximately compared with the results of other authors. Assessment of PtcO2during HBO2 can be considered in ischaemic affections of the lower extremities a possible objective evaluation of the direct effectof therapy on the affected extremity. To assess the exact borderline (e.g. achievement of a minimum of 100 mmHg) when HBO2 ispurposeful or when it should not be started is very difficult. In all instances not only repeated measurements are needed but alsoassociation with subjective conditions of patients and visual evaluation of the wound.In future transcutaneous measurement of the partial oxygen pressure of the lower extremities during hyperbaric oxygen therapywill be used as an orientational objective method for evaluation of the perspective of treatment of ischaemic affections.

Key words:
hyperbaric oxygen therapy, transcutaneous oximetry, limb ischaemia


Autoři: M. Sázel;  P. Došel
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. Dušan Bartoš, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 3, s. 113-117.
Kategorie: Články

Souhrn

Hyperbarická oxygenoterapie (HBO2 ) je doporučována pro léčení různých stavů spojených s potřebou zvýšit hladinu kyslíkuv postižené tkáni. Principem léčby je zvýšení dodávky kyslíku do ischemické tkáně zvýšením rozpuštěného kyslíku v krvi při vysokémokolním tlaku. Transkutánní měření parciálního tlaku kyslíku (PtcO2 ) se začíná užívat pro indikace ischemických postižení k hyperbarické oxygenoterapii.HBO2 byla prováděna při tlaku 0,28 MPa po dobu 80 minut. Hodnoty PtcO2 za těchto podmínek nebyly publikovány. Bylysledovány hodnoty PtcO2 u 29 pacientů s ischemickými poruchami dolních končetin s umístěním měřící elektrody na nártu nohya na zevní straně bérce. Kontrolním souborem bylo 127 osob, léčených HBO2 pro jiná onemocnění. Statistické srovnání byloprovedeno dvouvýběrovým t-testem s nerovností rozptylů.Hodnoty PtcO2 na zdravém nártu se v průběhu HBO2 zvyšovaly zhruba osminásobně (cca z 60 na 480 mmHg). Na postiženékončetině asi pětinásobně (cca z 60 na 300 mmHg). Rozdíly obou souborů byly statisticky významné (p < 0,01 - 0,05). Na zdravémbérci došlo asi k devítinásobnému zvýšení pO2 (cca z 65 na 600 mmHg) a na nemocném asi k šestinásobnému (cca z 60 na 360mmHg). Rozdílnost těchto souborů byla rovněž statisticky významná (většinou p < 0,001).Naměřené hodnoty PtcO2 mohly být jen přibližně srovnávány s výsledky jiných autorů. Měření PtcO2 v průběhu HBO2 lzepovažovat u ischemických postižení dolních končetin za možnost objektivně posoudit přímý vliv léčby na postiženou končetinu.Stanovit přesnou hranici (např. dosahování minimálně 100 mmHg), kdy bude mít HBO2 smysl nebo kdy se nemá zahajovat, je velmiobtížné. Vždy je zapotřebí nejen opakovaných měření, ale i spojení jak se subjektivními dojmy pacientů, tak s vizuálním posouzenímstavu rány.Do budoucna bude užíváno transkutánní měření parciálního tlaku kyslíku na dolních končetinách v průběhu hyperbarickéoxygenoterapie jako orientační objektivní metoda z hlediska posuzování perspektivy doléčení ischemických postižení.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie, transkutánní oxymetrie, ischemie nohou

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se