Protipožární opatření přetlakovékomory


Fire-fighting Provisions in a Hyperbaric Chamber

The hyperbaric chamber in the Institute of Aviation Medicine was installed in 1962-1966. Its main use nowadays is hyperbaricoxygen therapy. The presence of oxygen and high pressure increase the risk of fire. In particular, American standards defineaccurately safety requirements.Gradually a number of preventive provisions was adopted to minimalize inflammable substances and to reduce the danger ofinitiation of a fire in the chamber, and a system of gas expiration outside the chamber was installed to reduce the oxygenconcentrations. Its level is systematically monitored (instrument Drager Pac III) and maintained by ventilation at a value below23 %.After a fire in 1997 in Milano it was decided to install fire extinguishing equipment. As supplier CKD Co. Energo was selected,which was able to cope with the majority of demands.The release system of extinguishing is automatic. After activation of the centre from the fire sensing element (possibly manual)the compressed air drives water into nozzles which disperse water mist. Simultaneously oxygen respiration is replaced by air andexit is started. For depths under 20 m (training of divers) the activity of the system is restricted.The chamber was also equipped with a new monitoring and communication system for immediate contact with a physician,nurse and technician, wireless Siemens Gigaset telephones are used.The fire extinguishing system was tested in practice and ensures safety of patients from effects of fire in the hyperbaric chamber.

Key words:
hyperbaric oxygen therapy, fire preventive measures, fire extinguishing, automation


Autoři: Z. Sedlatý;  P. Došel;  M. Sázel
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví Praha, ředitel MUDr. Dušan Bartoš, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2001, No. 3, s. 144-147.
Kategorie: Články

Souhrn

Hyperbarická komora Ústavu leteckého zdravotnictví byla instalována v letech 1962 - 1966. Hlavní náplní použití je dneshyperbarická oxygenoterapie. Přítomnost kyslíku a zvýšený tlak zvyšují nebezpečí požáru. Zejména americké normy přesně definujíbezpečnostní požadavky.Postupně byla přijata řada preventivních opatření k minimalizaci hořlavých látek a snížení nebezpečí iniciace požáru v komořea byl instalován systém výdechu plynů mimo komoru ke snížení koncentrace kyslíku. Jeho úroveň je soustavně monitorována(přístroj Drager Pac III) a udržována větráním pod hodnotou 23 %.Po požáru v roce 1997 v Miláně bylo rozhodnuto o doplnění hasicím zařízením. Ve výběrovém řízení dostala přednost firmaČKD Energo, která dokázala zapracovat většinu požadavků.Systém spuštění hašení je automatický. Po aktivaci ústředny z požárního čidla (případně ručním) tlakový vzduch vhání vodu dohubic, rozprašujících vodní mlhu. Současně je dýchání kyslíku nahrazeno vzduchem a zahájen výstup. Pro hloubky pod 20 m(výcvik potápěčů) je činnost systému omezena.Komora byla rovněž vybavena novým monitorovacím a komunikačním systémem; pro okamžitou dosažitelnost lékaře, sestryi technika jsou využity bezdrátové telefony Siemens Gigaset.Hasicí systém byl prakticky odzkoušen a zabezpečuje ochranu pacientů před účinky požáru v hyperbarické komoře.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie, protipožární zabezpečení, hašení, automatizace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se