Profesionální rakovina plic


Occupational Lung Cancer

The authors deal with the occupational aspect of lung cancer. In 1991 to 1999 in the Czech Republic a total of 592 cases ofoccupational lung cancer were notified. The etiological factor in 92 % cases was ionizing radiation. In particular miners inuranium mines were affected. The authors focused their attention in particular on an overview and comprehensive sumarization offindings concerned with lung cancer of miners of Czech uranium mines. Special attention is paid to principles of rationalinterdisciplinary collaboration in investigations of the occupational character of lung cancer and mandatory assessment criteria.

Key words:
occupational diseases, ionizing radiation, occupational lung cancer, uranium mines


Autoři: S. Urban 1;  S. Urbanová 2
Působiště autorů: Závodní ústav národního zdraví UP Příbram, ředitel MUDr. Miroslav Pulgret 2 Nemocnice s poliklinikou Příbram, ředitel MUDr. Ivan Šedivý 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2000, No. 2, s. 73-76.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají otázkou profesionality rakoviny plic. V letech 1991 - 99 byly v České republice ohlášeny celkem 592 případytéto nemoci z povolání. Jako kauzální etiologický faktor se u 92 % případů uplatnilo ionizující záření. Postiženi byli předevšímhorníci uranových dolů. Autoři se zaměřili hlavně na přehledné a komplexní shrnutí poznatků o problematice onemocnění rakovi-nou plic horníků českých uranových dolů. Zvláštní pozornost věnují zásadám racionální mezioborové spolupráce při šetřeníprofesionality rakoviny plic a závazným posudkovým kritériím.

Klíčová slova:
nemoci z povolání, ionizující záření, profesionální rakovina plic, uranové doly

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.