K problematice profesionální tularemie


On the Problem of Occupational Tularaemia

In 1979 to 1998 in the Czech Republic 1088 subjects contracted tularaemia but only in 90 the disease was notified asoccupational. On the territory of the South Moravian regions during the same period 480 cases were reported, incl. 46 which werecertified as occupational. Occupational tularaemia affected in particular workers manipulating with feeding stuffs, litter, atten-dants, milk maids, animal feeding personnel. Rare cases occurred also in laboratory workers. The disease was in the majoritymanifested with the clinical picture of the dermal, ulceroglandular or pulmonary form. The authors draw attention to the markeddifference between the number of all newly notified cases of tularaemia and the number of cases certified as occupational disease.

Key words:
zoonoses, tularaemia, occupational disease, occupational risk


Autoři: E. Benešová 1;  P. Brhel 1;  B. Fišmeisterová 2
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství, FN U sv. Anny v Brně a LF MU, Brno, přednosta doc. MUDr. Petr Brhel, CSc. 2 Krajská hygienická stanice, protiepidemický odbor, Brno, ředitelka MUDr. Dagmar Hrubá 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2000, No. 2, s. 69-72.
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1979 - 98 onemocnělo v České republice tularemií 1088 osob, jen u 90 postižených byla nemoc ohlášena jako profesio-nální. Na území Jihomoravského kraje bylo hlášeno ve stejném období celkem 480 případů, z toho 46 bylo uznáno jako nemocz povolání. Profesionálním onemocněním byli postiženi zejména zemědělští pracovníci manipulující s krmivem, stelivem - ošetřova-telky, dojičky, krmiči dobytka. Ojedinělé případy se vyskytly např. u pracovníků laboratoří. Hlavním zdrojem byli předevšímpřemnožení hlodavci. Onemocnění probíhalo nejčastěji pod klinickým obrazem kožní, ulceroglandulární nebo plicní formy. Autořiupozorňují na výraznou diferenci mezi počtem všech nově hlášených případů tularemie a počtem onemocnění uznaných jako nemocz povolání.

Klíčová slova:
zoonózy, tularemie, nemoc z povolání, pracovní riziko

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×