Problematika pneumokonióz v západočeském regionu v letech 1996 -1999


Problem of Pneumoconioses in the West Bohemia Region in 1996-1999

The authors analyzed the documentation of 70 patients reported in 1996-1999 as suffering from occupational pneumoconiosis.In the majority simple silicosis (31 patients) was involved or simple miner´s pneumoconiosis (23 patients). As compared withprevious work, the authors recorded shortening of exposure period in workers of black coal mines and quarries and shortening ofthe exposure time in simple silicosis and simple miner´s pneumoconiosis. In 38 patients also non- occupational diseases werefound, most frequently cardiovascular, disease of the locomotor and digestive system. The problem of pneumoconioses (in particu-lar follow up examinations) deserves attention also in future.

Key words:
silicosis, miner´s pneumoconiosis, exposure time, polymorbidity


Autoři: K. Buňatová;  J. Kohout
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Plzni, přednosta doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2000, No. 2, s. 53-55.
Kategorie: Články

Souhrn

Provedli jsme analýzu dokumentace 70 nemocných, u nichž byla v letech 1996 - 1999 ohlášena pneumokonióza jako nemocz povolání. Nejčastěji se jednalo o silikózu prostou (31 nemocných) a pneumokoniózu uhlokopů prostou (23 nemocných). Protipředchozím pracím jsme zjistili zkrácení expoziční doby u pracovníků kamenouhelných dolů a kamenolomů a zkrácení expozičnídoby u silikózy prosté a pneumokoniózy uhlokopů prosté. U 38 nemocných byla zjištěna i neprofesionální onemocnění, nejčastějionemocnění oběhového ústrojí, pohybového ústrojí a trávicího ústrojí. Problematice pneumokonióz (zejména následným prohlíd-kám) je třeba věnovat nadále pozornost.

Klíčová slova:
silikóza, pneumokonióza uhlokopů, expoziční doba, polymorbidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×