Profesionální onemocnění horních končetin u horníků pracujících v rizikuvibrací po pěti a deseti letech od vyřazení z expozice


Occupational Diseases of the Upper Extremities in Miners Exposed to the Risk of Vibrations Five and Ten Years after Eli-mination of the Exposure

The authors investigated the development of occupational disease of the upper extremities caused by vibrations in miners of theblack coal mines in the Ostrava area five and ten years after elimination of the risk born e by the upper extremities. They presenta review of different mining occupations, focused on the risk of vibrating tools and working operations. The group of 121 patients isinvestigated with regard to evaluation of subjective complaints and objective findings on the blood vessels, nerves and locomotorapparatus at the time when the occupational diseases were diagnosed and after a five- and ten-year interval. The mean age of thegroup is 41.7 years, the mean period of exposure to the risk of vibrations at the time of diagnosis of occupational disease was 15.3years. The workload was in all instances checked by investigations at the workplace. For objective expression of the vascularfinding the cold test was used and plethysmographic examination, for evaluation of the finding on nerves neurological andelectromyographic examination. The locomotor apparatus was assessed based on X-ray pictures and orthopaedic examination.Nerve damage was detected six times more frequently as compared with vasoneuroses. Arthritic changes of the joints of the upperextremities were diagnosed in 13 % of the cases. Based on the results of objective examinations the authors point out that traumaticvasoneurosis in the vasospastic stage and remote motor neuropathy of the median nerve of a mild and partly medium severe gradedoes not progress after elimination of the risk. It has a marked tendency of spontaneous regression after a five- and ten-yearlatency. Subjective complaints, on the other hand, are permanent as to extent and intensity in 80 % of the group. The authorsevaluate the system of technical and organizational provisions to reduce the risk and the system of preventive examinations todetect in time early stages of the disease.

Key words:
traumatic vasoneurosis, neuropathy, exposure to vibrations


Autoři: R. Gromnica;  V. Straková
Působiště autorů: Oddělení nemocí z povolání, Hornická poliklinika, spol. s r. o., Ostrava, ředitel MUDr. Petr Albín
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2000, No. 2, s. 56-62.
Kategorie: Články

Souhrn

Byl sledován vývoj profesionálního onemocnění horních končetin z vibrací u horníků kamenouhelných dolů na Ostravsku po pětia deseti letech od vyřazení z rizika vibrací přenášených na horní končetiny. Je podán přehled jednotlivých hornických profesí sezaměřením na riziko vibrací, charakteristika vibrujících nástrojů a pracovních opera cí. Soubor 121 pacientů je podchycen z hledi-ska hodnocení subjektivních obtíží a objektivních nálezů na cévách, nervech a pohybovém aparátu v době zjištění nemoci z povolánía v odstupu pěti a deseti let. Průměrný věk souboru činí 41,7 let, průměrná expozice v riziku vibrací činila v době zjištění nemociz povolání 15,3 roku. Pracovní zátěž byla ve všech případech objektivizována šetřením na pracovišti. K objektivizaci nálezu nacévách bylo použito chladového testu a pletyzmografického vyšetření, ke zhodnocení nálezu na nervech neurologického a elektro-myografického vyšetření. Pohybový aparát byl hodnocen na základě rentgenových snímků a ortopedického vyšetření. Poškozenínervů bylo prokázáno 6krát častěji oproti vazoneurózám. Artrotické změny na kloubech horních končetin byly diagnostikovány ve13 % případů. Na základě výsledku objektivních vyšetření je konstatováno, že trauma tická vazoneuróza ve vazospastickém stadiua distální motorická neuropatie n. mediani lehčího a částečně i středně závažného stupně po vyřazení z rizika neprogreduje. Jevívýraznou tendenci ke spontánní regresi po časové latenci pěti a deseti let. Subjektivní potíže naproti tomu jsou u cca 80 % souborutrvalé co do rozsahu a intenzity. Je hodnocen systém technických a organizačních opatření ke snížení rizika a systém preventivníchprohlídek ke včasnému podchycení raných stadií onemocnění.

Klíčová slova:
traumatická vazoneuróza, neuropatie, expozice vibracím

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.