Naše zkušenosti s náhradnímifonačními mechanismy po totálnílaryngektomii


Our Experience with Prosthetic Phonation Mechanisms afterTotal Laryngectomy

In a group of 22 patients where during 1996 - 1999 total laryngectomy was performedthe results of trials with substitution phonation mechanism are tested. The vocal rehabilitationinvolved at first training of oesophageal voice, possibly use of a vocal prosthesis Provox I. inunsuccessfully rehabilitated patients finally the use of an electrolarynx. The quality of the voice wasevaluate according to Robe’s scale. A very good oesophageal voice was recorded in 10 patients (F. G.according to Robe’s scale), i.e. in 45.4% of the patients, incl. six patients (27.3%) without anoesophageal prosthesis Provox I and four (18.2%) with a vocal prosthesis. Seven patients (31.8%)speak only partly with an oesophageal voice (C, D. according to Robe), incl. six without a prosthesis(27.3%) and one with a vocal prosthesis (4.5%). From the total number of patients two use anelectrolarynx and three do not use any substitution phonation mechanism. During vocal rehabilitationafter total laryngectomy the following procedure is optimal: to start training of oesophagealvoice, in case of failure, introduction of a vocal prosthesis and as the last resort an electrolarynx.

Key words:
laryngectomy, oesophageal voice, vocal prosthesis.


Autoři: J. Praisler;  A. Pellant;  V. Chrobok
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice Pardubice, Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 3, pp. 189-191.
Kategorie: Články

Souhrn

Na souboru 22 nemocných, u kterých byla v období 1996 - 1999 provedena totálnílaryngektomie, jsou hodnoceny výsledky nácviku náhradních fonačních mechanismů. Hlasovárehabilitace spočívala v počátečním nácviku jícnového hlasu, eventuálně aplikaci hlasové protézyProvox I, u neúspěšně rehabilitovaných nemocných v poslední řadě přidělením elektrolaryngu.Kvalita hlasu byla hodnocena škálou podle Robeové. Velmi dobrým jícnovým hlasem (hodnocenopodle Robeové F, G) mluví celkem 10 nemocných, což je 45,4 % všech sledovaných pacientů. Z tohojícnovým hlasem bez hlasové protézy Provox I šest pacientů (27,3 %), s hlasovou protézou čtyři(18,2 %). Jen částečně mluví jícnovým hlasem (podle Robeové stupeň C, D) sedm pacientů (31,8 %),z toho šest nemocných (27,3 %) bez protézy a jeden s hlasovou protézou (4,5 %). Z celkového počtupacientů užívají dva nemocní elektrolarynx a tři nepoužívají žádný náhradní fonační mechanismus.Při hlasové rehabilitaci po totální laryngektomii se jeví jako nejlepší následující postup: zahájeníedukace jícnovým hlasem, při neúspěchu zavedení hlasové protézy a jako poslední možnost přiděleníelektrolaryngu.

Klíčová slova:
larynektomie, jícnový hlas, hlasová protéza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se