Otoakustické emise ve vyšetřovánísluchu osob pracujících v riziku hluku


Otoacoustic Emissions in Examination of Hearing inSubjects Exposed to Noise at Work

The authors evaluate the possibility to use assessment of otoacoustic emissions inexaminations of hearing in subjects exposed to the risk of noise at work. In control group A and Dand groups B, C and E exposed for varying periods to noise at the workplace the authors evaluatetransient evoked otoacoustic emissions and otoacoustic emissions of distorsion product as comparedwith the tone audiogram. It may be said that otoacoustic emissions differ significantly indifferent groups and at the same time display a close correlation with the tone audiogram. Thereforetheir application in screening of hearing disorders in workers exposed to the risk of noise isperspective.

Key words:
DPOAE, otoacoustic emissions, occupational medicine, TEOAE, examination ofhearing.


Autoři: A. Beranová ;  P. Čelakovský ;  J. Vokurka
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 3, pp. 147-150.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve své práci autoři hodnotí možnost využití měření otoakustických emisí při vyšetřenísluchu u osob pracujících v riziku hluku. U kontrolních skupin A a D a skupin B, C a E osobexponovaných po různou dobu hluku na pracovišti vyhodnocují autoři tranzientní evokovanéotoakustické emise a otoakustické emise distorzních produktů v porovnání s tónovým audiogramem.Lze říci, že otoakustické emise se statisticky významně liší u jednotlivých skupin a zároveňvykazují těsnou korelaci s tónovým audiogramem, proto se jeví jejich využití při screeningu poruchsluchu u pracujících v riziku hluku jako perspektivní.

Klíčová slova:
DPOAE, otoakustické emise, pracovní lékařství, TEOAE, vyšetření sluchu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se