Úloha peroperativního monitorováníelektricky evokovaných sluchovýchodpovědí mozkového kmenepři lokalizaci optimální polohykmenové sluchové neuroprotézy


The Role of Peroperative Monitoringof Electrically Evoked Auditory Responses of the Brain Stem during Selection of the OptimalPosition of Auditory Neuroprosthesis

Loss of the electrophysiological function of auditory nerves, most frequentlyassociated with surgical removal of bilateral tumours of the vestibulocochlear nerve leads tocomplete loss of auditory perception. A new possibility how to restore at least partly auditoryperceptions in thus affected subjects is an auditory implant which stimulates electrically theauditory pathway at the level of the auditory nuclei and thus bypasses the conduction block betweenthe cochlea and auditory nuclei. The optimal place for the stimulating electrodes into the area ofthe lateral recess is facilitated by monitoring of electrically evoked auditory stem responses.The authors summarize the basic principles of the method and present results of their ownintraoperative monitoring.

Key words:
evoked auditory stempotentials (ABR), electrically evoked auditory stemresponses(EABR), auditory stem implant (ABI).


Autoři: J. Kluh;  J. Skřivan;  T. Šmilauer;  M. Světlík;  T. Tichý *;  S. Sedlák *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta a vedoucí katedry prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Laboratoř elektronických smyslových náhrad, Fakulta elektrotechnická, katedra *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 3, pp. 153-156.
Kategorie: Články

Souhrn

Ztráta elektrofyziologické funkce sluchových nervů, nejčastěji spojená s chirurgickýmodstraněním oboustranných nádorů vestibulokochleárního nervu, vede k úplné ztrátě sluchovépercepce. Novou možností jak alespoň částečně obnovit sluchové vjemy u takto postižených jesluchový kmenový implantát, který elektricky stimuluje sluchovou dráhu v úrovni sluchových jadera obchází tímto kondukční blok mezi kochleou a sluchovými jádry. Optimální umístění stimulačníchelektrod do oblasti laterálního recesu je usnadněno monitorací elektricky evokovaných sluchovýchkmenových odpovědí.Autoři shrnují základní principy metodiky a prezentují výsledky vlastní intraoperativní monitorace.

Klíčová slova:
kmenové sluchové evokované potenciály (ABR), elektricky evokované sluchovékmenové odpovědi (EABR), kmenový sluchový implantát (ABI).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.