Epidermoidní ložiska (formace)ve středoušní dutině(Histologická studie)


Epidermoid Formation in the Middle Ear Cavity

Cholesteatoma is an accumulation of stratified squamous epithelium in the middle ear, comprisingboth living cellular matrix and the dead keratinous layer. There are two types of cholesteatomaacquired and congenital. The pathogenesis of cholesteatoma is still not well understood. One theoryof development of congenital cholesteatoma is Michaels’ theory of epidermoid formation. Theepidermoid foci are at the same site asmany congenital cholesteatomas, i.e. in the anterior superiorpart of the middle ear. In our study 92 foetal temporal bones were examined and epidermoidformation was found in 16 i.e. 17%. We found 39 epidermoid formations in 16 temporal bones, thusthere were several epidermoid foci, in one temporal bone (maximum 7). The epidermoid formationspresented several configurations: 21 superficial, 13 spherical and mixed, 4 elongated into thesubepitheliumand one intraepithelial. Twenty - one epidermoid formations (53.8%) were at the mosttypical site e.g. in the anterior superior part of the middle ear. The gestational age of the foetuseswere from 13 to 42 weeks.We did not find any epidermoid formation after the 33rd week of gestation.

Key words:
epidermoid formation, temporal bone, foetus, middle ear, histology, cholesteatoma.


Autoři: V. Chrobok ;  E. Šimáková *;  Liang ;  J. N. **
Působiště autorů: Oddělení otorinolaryngologie, Nemocnice Pardubice, Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. * Institu **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 3, pp. 167-171.
Kategorie: Články

Souhrn

Cholesteatom je charakterizován přítomností dlaždicobuněčného epitelu ve středoušnídutině; skládá se z buněčné matrix a rohovějící vrstvy epitelu. Je rozlišován získaný a kongenitálnítyp. Patogeneze cholesteatomu není stále vyřešena. Jednou z teorií vzniku kongenitálního cholesteatomuje Michaelsova teorie epidermoidních ložisek (formací). Epidermoidní ložiska (EF) jsoulokalizována ve stejném místě jako většina kongenitálních cholesteatomů v přední horní částistředoušní dutiny. V naší studii bylo vyšetřeno 92 spánkových kostí, u 16 (17 %) z nich byla nalezenaepidermoidní ložiska. Celkem bylo identifikováno 39 epidermoidních formací v 16 spánkovýchkostech, tedy byla zjištěna přítomnost více epidermoidních formací v některých spánkových kostech.V jedné kosti jich bylo nalezeno dokonce sedm. Bylo možné pozorovat různá uspořádáníepidermoidních formací: 21krát prominující typ, 13krát sférický smíšený typ, 4krát subepiteliální,invertovaný typ a jedenkrát intraepiteliální typ. Celkem 21 epidermodiních formací (53,8 %) bylolokalizováno v nejtypičtějším místě, v přední horní části středoušní dutiny. Gestační věk jedincůvšech vyšetřených spánkových kostí kolísal od 13. do 42. týdne. Nenalezli jsme epidermoidníformace u plodů starších než 33. týden gestace.

Klíčová slova:
epidermoidní formace, spánková kost, plod, střední ucho, histologie, cholesteatom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se