Významné životní jubileum v tomto čtvrtletí slaví


Vyšlo v časopise: NuklMed 2021;10:20
Kategorie: Ze společnosti NM

  •  Jitka Pavlíková – Praha

V březnu se dožívá kulatého jubilea bývalá zaměstnankyně odboru radiofarmak Ústředí VZP a následně SÚKL v Praze paní Jitka Pavlíková. Od poloviny 90. let min. století se zabývala vývojem a ohodnocením číselníku radiofarmak pro účely zdravotního pojištění. Ve spolupráci se zástupci ČSNM a MZ ČR ustavila pravidla pro hospodaření s radiofarmaky a následně i zavádění nových RF do číselníku ZP. V této činnosti pokračovala i v rámci práce v SÚKL po převedení hospodaření s RF do této instituce. Tuto vysoce záslužnou činnost pro náš obor vykonávala až do svého odchodu do starobního důchodu, ve kterém se však touto činností zabývá nadále i když v časově omezeném rozsahu. Po celou dobu se osvědčila jako pracovitá, pečlivá, odpovědná, erudovaná a kreativní pracovnice. U spolupracovníků oblíbená pro svou klidnou a vstřícnou povahu.

Milá kolegyně, přejeme Vám k Vašemu jubileu mnoho zdraví a ještě mnohá spokojená a klidná léta.

prim. MUDr. Jan Šanora, CSc.

  • prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA – KNME, 2. LF UK a FN Praha – Motol

V březnu letošního roku oslaví své významné životní jubileum profesor MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA.

Svým rodinným zázemím od ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze inklinoval k vědecké práci, kdy po promoci v roce 1985 nastoupil do Anatomického ústavu jako odborný asistent.

Při jeho přátelské povaze mu brzo začal scházet kontakt s živými pacienty, proto poté pokračoval jako vědecký aspirant na Endokrinologickém ústavu, kde strávil šest let, a kromě neocenitelných zkušeností v obou vnitřního lékařství a endokrinologie (atestace v roce 1988, 1992), získal řadu celoživotních přátelských vazeb se svými učiteli a kolegy, mezi které patřili profesor MUDr. Václav Zamrazil a profesor MUDr. Jan Němec. V roce 1992 přešel na Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. S motolským pracovištěm je potom svázán celý jeho další profesní život, ve ktel prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA – KNME, 2. LF UK a FN Praha – Motol V březnu se dožívá kulatého jubilea bývalá zaměstnankyně odboru radiofarmak Ústředí VZP a následně SÚKL v Praze paní Jitka Pavlíková. Od poloviny 90. let min. století se zabývala vývojem a ohodnocením číselníku radiofarmak pro účely zdravotního pojištění. Ve spolupráci se zástupci ČSNM a MZ ČR ustavila pravidla pro hospodaření s radiofarmaky a následně i zavádění nových RF do číselníku ZP. V této činnosti pokračovala i v rámci práce v SÚKL po převedení hospodaření s RF do této instituce. Tuto vysoce záslužnou činnost pro náš obor vykonávala až do svého odchodu do starobního důchodu, ve kterém se však touto činností zabývá nadále i když v časově omezeném rozsahu. Po celou dobu se osvědčila jako pracovitá, pečlivá, odpovědná, erudovaná a kreativní pracovnice. U spolupracovníků oblíbená pro svou klidnou a vstřícnou povahu. Milá kolegyně, přejeme Vám k Vašemu jubileu mnoho zdraví a ještě mnohá spokojená a klidná léta. prim. MUDr. Jan Šanora, CSc. rém se věnuje výzkumné činnosti v oblasti diagnostiky a léčebných postupů u tyreopatií, sonografické diagnostiky tyreopatií a endokrinních orbitopatií. Jeho nosným tématem se stala léčba karcinomů štítné žlázy. Na toto téma v roce1993 obhájil svou dizertační práci. V roce 1996 skládá atestaci z nukleární medicíny, v roce 2011 atestaci z diabetologie a endokrinologie. Postupně se stává uznávaným a respektovaným odborníkem pro léčbu a dlouhodobé sledování nemocných s diferencovaným a medulárním karcinomem štítné žlázy. Na tomto poli se věnuje publikační a přednáškové činnosti, je autorem nebo spoluautorem několika monografií, řady odborných článků. Své poznatky předává nejen medikům, ale i budoucím radiologickým asistentům a mladým lékařům při pregraduální a postgraduální výuce. Svou vědeckou kvalifikaci a pedagogickou činnost úspěšně obhajuje v roce 1998, kdy byl habilitován, aby byl v roce 2012 jmenován profesorem Univerzity Karlovy.

V roce 1999 přebírá vedení KNME, s jeho nástupem současně proběhlo stěhování kliniky do nových prostor modrého pavilónu FN v Motole. Klinika tím získala moderní přístrojové vybavení nejen na lůžkové, ale i v diagnostické části, což umožnilo rozvoj dalších diagnostických metod a rozšířila se tím spolupráce s dalšími klinikami.

Jako výrazná osobnost byl odbornou veřejností opakovaně zvolen jak do výboru České endokrinologické společnosti, tak do výboru České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V obou společnostech se aktivně podílí na dalším rozvoji a směřování obou oborů.

Petr nežije jen prací, naopak jako člověk společenský se aktivně věnuje i obci, kde žije a kde si ho proto spoluobčané zvolili do městského zastupitelstva. Stejně jako lidé si ho zamilovali jeho zvířecí miláčci, nyní šest koček a dva psi a určitě si vzpomenete i na povídání o prasátku. Včely mu sice uletěly, ale na jeho naturelu se to nijak neprojevuje.

V poslední době si Petr oblíbil svůj zahradní domek, kde byste marně hledali zahradnické nářadí, ale určitě byste Petra našli v družné zábavě se svými kamarády nad dobrým jídlem a pitím, které dovede ocenit jako málokdo. Všichni, kdo s ním prožili alespoň část odborného kongresu, ví své.

Milý Petře, přejeme Ti do dalších let vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví a stálý přísun pozitivní energie, kterou pak předáváš i nám.

Za kolektiv KNME MUDr. Kateřina Táborská

Dalšími jubilanty jsou:

 MUDr. Šárka Balounová – KZM, LF UK a FN Plzeň

Ing. Veronika Kocurová, Ph.D. – ÚJF AVČR, Řež u Prahy

Bc. Lenka Jonášová – KNME, FN Motol, Praha

PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc

Ing. Hana Spěváčková – ONM, nemocnice Pelhřimov


Štítky
Nukleární medicína Radiodiagnostika Radioterapie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se